Türkiye Jokey Kulübü Derneği Yönetim Kurulu tarafından “At Sahibi Borçlarının Yeniden Yapılandırılması” hususunda alınmış olan kararın uygulaması aşağıdaki

ana maddeler çerçevesinde yapılacak olup, vadesi geçmiş borçlarını yapılandıran (Taahhütnamesini ve Taksit Senetlerini veren) at sahiplerinin at sahibi vizesi, ahır, aşım ve daimi pansiyonerlik müracaat talepleri kabul edilecektir. 

Uygulama çerçevesinde;

1 - 31.12.2020 tarihine kadar olan tüm borçlara uygulanmasına, 01.01.2021 tarihinden sonra oluşacak borçların yapılandırma kapsamı dışında bırakılmasına,

2 - Yapılandırmadan yararlanma başvurusunda bulunan at sahiplerinin kapsama giren tüm borçlarına TJK nezdinde uygulanmış vade farkları ve cezaların silinmesine,

3-a) Yapılandırmaya müracaat eden at sahibinin icra takibinin durdurulmasına,

   b) Yapılandırma şartlarının ihlali halinde icra takibinin devam ettirilerek,

borcun icra takibi üzerinden tahsil edilmesine,  anlaşmalı hukuk bürosuna ait avukatlık ücretinin eklenmesiyle oluşan yapılandırmaya ilişkin toplam borç tamamen ödendiğinde, icra dosyasında hesaplanacak olan faiz alacağından vazgeçilerek dosyanın takipsiz bırakılmasına,

   c) Borçlunun, dosyayı kapatmak istemesi halinde ise dosya feragat ücretinin kendisi tarafından yatırılmak şartıyla, dosyasının kapatılmasına,

4 - Yapılandırma şartlarının ihlali halinde, vadesi geçmiş borçlara ilişkin silinen

faiz ve cezai tutarların, ihlal nedeni ile ilgili borçlunun cari hesabına tekrar ilave edilmesi ve icra takibi başlatılmasına,

5 - Yapılandırmadan yararlanmak için son başvuru tarihi 31.01.2021, ilk taksit ödeme günü ise 28.02.2021 olarak belirlenmesine,

6 - Yapılandırma başvurusunda bulunmayan at sahiplerinin vadesi geçmiş tüm borçları için 01.03.2021 tarihinde icra takibi başlatılmasına,

7 - Yapılandırma süresince 2 defa yapılandırma taksitini ödemeyen at sahiplerinin yapılandırma başvurusunun iptal edilmesine,

8 - Ödenmemiş mevcut senet tutarının ve vadesi geçmiş cari borcunun %50’sinin ödenmesi koşuluyla at satışına izin verilmesine,

9 - At sahiplerinin faydalanabileceği taksit sayısı ve ödeme sürelerinin aşağıdaki tabloda gösterilen şekilde olmasına,

 

TAKSİT SAYISI

ÖDEME SÜRESİ

Cari Borçlar

9

9 Ay

 Takipli Alacaklar

12

12 Ay

(%25'i peşin ödenmek koşuluyla)  karar verilmiştir.