Ahmet Çelik 10 gün at binmeme cezası aldı.

05.01.2021 tarihinde yapılan 4. koşuda derece değişikliğine neden olan 6 numaralı MEGA STAR isimli atın binicisi Ahmet ÇELİK, son 400 metre sonrasında yarış usul ve nizamlarına aykırı hareket ederek derece değişikliğine neden olmasından dolayı 6132 sayılı At Yarışı Hakkında Kanunun 4. Maddesi ve İlgili Yönetmeliğin 122/7. Maddesine göre disiplin soruşturması başlatılmış olup, konu ile ilgili savunmasını yasal süresi içerisinde Kurulumuza vermesi istenmişti. Savunmasını 12.01.2021 Salı günü Kurulumuza vermiştir, ancak savunması yeterli görülmemiştir. Adı geçen binici cezasının 13.01.2021 tarihinden itibaren başlatılmasını talep etmiştir. Bahse konu olay ile ilgili olarak 6132 sayılı At Yarışları Hakkındaki Kanunun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 122/7 maddesi gereği ( 13.01.2021 gününden başlamak üzere) 10 (on ) gün süreyle sanat icrasından geçici men ayrıca 613 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

 Müslüm Çelik 5 gün at binmeme cezası aldı."13 Ocak Çarşamba günü ISTANBUL Veliefendi Hipodromu'nda yapılacak koşularda binecek jokeyler belli oldu

www liderform com tr

12 Ocak 3.koşuda, 1 numaralı BENİM GÜLÜM isimli atın binicisi Müslüm ÇELİK, son 200 metre sonrasında usulsüz kulvar değiştirerek yarış usul ve nizamlarına aykırı hareket etmesinden dolayı 6132 sayılı At Yarışı Hakkında Kanunun 4. Maddesi ve İlgili Yönetmeliğin 117/1. Maddesine göre disiplin soruşturması başlatılmış olup, savunması istenmiştir. Konu ile ilgili savunmasını yasal süresini beklemeden Kurulumuza vermiş, ancak yeterli görülmemiştir. Adı geçen binici cezasının 13.01.2021 tarihinden itibaren başlatılmasını talep etmiştir. Bahse konu olay ile ilgili olarak 6132 sayılı At Yarışları Hakkındaki Kanunun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117/1 maddesi gereği ( 13.01.2021 gününden başlamak üzere) 5 ( beş ) gün süreyle sanat icrasından geçici men ayrıca 613 TL para cezası ile cezalandırılmıştır ( tekerrür ).