23 Şubat Salı günü Kocaeli Kartepe Hipodromu'nda yapılan 2.Koşu'da son 600'den SON MAHSUL ve dışında SUKUTBEY  başa başa birincilik mücadelesinde son 200'den sonra fauller başladı. Halil Kaplan, 5 gün at binmeme 613TL para cezası aldı.

 

1 numaraya kayıtlı SON MAHSÜL isimli atın binicisi Mehmet KAYA son düzlükte usulsüz kulvar değiştirerek yarış usul ve nizamlarını ihlal etmekten dolayı ifadeye çağırılmış ancak Hipodromdan çıkış yaptığından dolayı davete icabet edememiştir. 5 numaraya kayıtlı SUKUT BEY isimli atın binici Halil KAPLAN son düzlükte usulsüz kulvar değiştirerek yarış usul ve nizamlarını ihlal etmekten dolayı ifadeye çağırılmış ve savunma istem tebligatı yapılmış olup, kendisinin isteği üzerine aynı gün savunmasını alınmış ve Kurulumuzca savunması yetersiz görüldüğünden; ; 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrası (b-1), (c) ve (ç) bendleri uyarınca 5 (beş) gün süre ile Yarışlarla ilgili yerlerde geçici sanat icrasından yasaklanması, Tribün ve eklentileri dışında, yarışlarla ilgili yer ve tesislere girmekten geçici yasaklanması ve 613 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.