Türkiye Jokey Kulübü Derneği ve İktisadi İşletmelerinin 2021 yılı Olağan Bütçe Genel Kurul toplantısı ve 2020 yılı Olağan Faaliyet Genel Kurul toplantısı,

İstanbul Valiliğinin 02.03.2021 tarih ve 21559 sayılı Risk Gruplarına Göre Alınacak Tedbirler konulu ve Genel Kurul Toplantıları başlıklı yazısının 9. maddesinde belirtilen zorunlu önlem ve şartlara uygun şekilde kişi başına 8 m2 alan bırakma zorunluluğunu sağlamak amacıyla;

POLAT RENAISSANCE HOTEL’in Kongre Salonu’nda gerçekleştirilecektir.

16-17 Mart 2021 tarihlerinde, saat 10.30'da planlanan birinci toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı 24-25 Mart 2021 tarihlerinde aynı yer ve saatte aşağıdaki gündem ile yapılacaktır.

Polat Renaissance Hotel

Yeşilyurt, Sahil Yolu Caddesi, No.2, 34149 Bakırköy – İstanbul

 

GÜNDEM:

 

16 Mart 2021 – 24 Mart 2021 saat 10:30 (Birinci Gün)

1. Toplantı yeter sayısı tutanağının okunması ve açılış,

2. Başkanlık Divanı seçimi, saygı duruşu ve İstiklal Marşı,

3. Genel Kurul tutanağının imzalanması konusunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi,

4. Dernek ile İktisadi İşletmelerinin 2021 yılı gelir ve gider ile yatırım bütçelerinin okunması, görüşülmesi ve oylanması,

5. Kulübümüz aygırlarının, fertilite kaybı ve ölüm risklerine karşı sigorta yaptırılması hakkında görüşme,

6. Dilek ve öneriler,

7. Kapanış.

 

16 Mart 2021 – 24 Mart 2021 saat 14:00 (Birinci Gün)

1. Toplantı yeter sayısı tutanağının okunması ve açılış,

2. Başkanlık Divanı seçimi,

3. Genel Kurul tutanağının imzalanması konusunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi,

4. Dernek ve İktisadi İşletmelerinin 2020 yılı çalışma dönemine ilişkin,

4.1) Yönetim Kurulu çalışma raporu ile bilanço ve gelir-gider çizelgelerinin okunması ve görüşülmesi,

4.2) Denetim Kurulu raporunun okunması,

4.3) Yönetim Kurulu'nun ibrası,

5. Asli Üyelerin giriş ve yıllık ödenti tutarlarının belirlenmesi,

 

17 Mart 2021 – 25 Mart 2021 saat 10:30 (İkinci Gün)

Dernek Organları için,

6. Başkan ve altı asıl üye ile beş yedek üyeden oluşan Yönetim Kurulu Üyeleri’nin üç yıllık süre için gizli oyla seçilmesi,

7. Denetim Kurulu’nun üç asıl ve üç yedek üyesinin üç yıllık süre için gizli oyla seçilmesi,

8. Disiplin Kurulu’nun beş asıl ve üç yedek üyesinin en az beş yıllık Asli Üyeler arasından üç yıllık süre için gizli oyla seçilmesi,

9. Asli Üyelik başvuruları Yönetim Kurulu’nca reddedilen başvuru sahipleri hakkında gizli oylama yapılması,

10. Dilek ve öneriler,

11. Kapanış.