Komiserler Kurulu Kararı ile:

KOŞU NO: 1

2 numaraya kayıtlı FAST NAVY isimli atın binicisi Mazlum Pir DEMİR' in, yarış içerisinde usulsüz kamçı kullanarak yarış usul ve nizamlarını ihlal etmekten dolayı ifadeye çağırılmış ve savunma istem tebligatı yapılmış olup, kendisinin isteği üzerine aynı gün savunması alınmış , 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 123. maddesinin 6. fıkrası ve At Yarışları Yönetmeliğin de değişiklik yapılmasına dair Yönetmeliğin 38. maddesi uyarınca 7 (yedi ) gün süre ile tribün ve eklentileri dışında , yarışlarla ilgili yer ve tesislere girmekten ve/ veya geçici sanat icrasından yasaklanmış ve 458 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

KOŞU NO: 7

7 numarada kayıtlı DEFNECE isimli at start makinesinden çıkış yapmamasından ve suçunun tekerrür etmesinden dolayı, At Yarışları Yönetmeliğinin 9/ j uyarınca 15 günden az olmamak üzere starta alışıncaya kadar koşulara katılmaktan yasaklanmıştır. Ayrıca antrenörü Seniha ŞEN, atını yeteri kadar eğitememesinden dolayı ifadeye çağırılmış ve savunma istem tebligatı yapılmış olup, kendisinin isteği üzerine aynı gün savunması alınmış ve 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin (a) ve (b-1) uyarınca ihtar ve 458 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

KOSU NO: 7

AT NO: 3, At Adı: BLACK LADY , ÇIKIŞ NEDENİSAĞ ARKA AYAKTA TOPALLIK MEYDANA GELDİĞİNDEN SAHA VETERİNERİ RAPORUNA İSTİNADEN.

YARIŞ DÜNYASINDA NELER OLUYOR? HABER ALMAK İSTİYORSANIZ www.Liderform.com.tr BİZİMLE KALIN.