İstanbul komesierlert kurulu kararı

KOSU 8 NO AT NO 1 0 At Adı PETITE ROUGE, ÇIKIŞ NEDENİ ÇIKAN ATLAR :ÖN SOL AYAKTA ÖDEM

8 10 PETITE ROUGE ÖN SOL AYAKTA ÖDEM 8 7 KRALİÇE GENEL DURUM BOZUKLUĞU

KOŞU AT NOE 8.7 KRALİÇE  GENEL DURUM BOZUKLU 0 PETITE ROUGE ÖN SOL AYAKTA ÖDEM 8 7 KRALİÇE GENEL DURUM BOZUKLUĞU

KOŞU NO: 3

12 numaraya kayıtlı olarak koşan GÖRÜKLE isimli atın jokeyi Ali KAÇMAZ, son düzlükte yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ettiğinden dolayı kurulumuza çağırılmış konu ile ilgili savunma istemi kendisine tebliğ edilmiş ve kendi isteği üzerine aynı gün savunması alınmıştır. Savunması kurulumuzca yetersiz görüldüğünden 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrası (a) ve (b-1) ile 2.fıkrası uyarınca ihtar ve 919 TL para cezası ile cezalandırılmıştır

KOŞU NO: 4

3 numaraya kayıtlı FREYJA isimli atın antrenörü Hayri GÖNÜLTAŞ, atını yeteri kadar eğitmeyerek start makinesinden çıkış yapamamasına sebebiyet vermesinden dolayı kurulumuza çağırılmış, konu ile ilgili savunma istemi kendisine tebliğ edilmiş ve kendi isteği üzerine aynı gün savunması alınmıştır. Savunması kurulumuzca yetersiz görüldüğünden 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrası (a) ve (b-1) bentleri uyarınca ihtar ve 458 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.