28 Şubat 2019 Perşembe günü Şanlıurfa'da yapılan günün 3.Koşusu'nda 1 nolu MAHKUMADAM isimli at start makinesinden çıkış yapmadığından dolayı Atın Antrenörü Kazım YILDIZ ' ın konu ile ilgili ifadesi alınmış olup, kendisine 6132 S.K. ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117. Maddesnin (4-a) bendi gereğince İHTAR cezası verilmiştir. MAHKUMADAM isimli ata eğitilinceye kadar Yönetmeliğin 9/J maddesi uyarınca 15 (Onbeş) gün süre ile idman ettirilip starta alışıncaya kadar koşulara girmekten yasaklama cezası verilmiştir.

Aynı gün yapılan günün 5.Koşusu'nda 14 nolu KOCA OĞUL isimli at start hakeminin emrine girmediğinden, Atın Antrenörü Kazım YILDIZ' ın konu ile ilgili ifadesi alınmış olup, kendisine 6132 S.K. ve At Yarışları Yönetmeliğinin 121. Maddesnin (4-a), (4-b1) bendi gereğince İHTAR ve 458 TL. para cezası verilmiştir. KOCA OĞUL isimli ata eğitilinceye kadar Yönetmeliğin 9/J maddesi uyarınca 15 (Onbeş) gün süre ile idman ettirilip starta alışıncaya kadar koşulara girmekten yasaklama cezası verilmiştir.