06.04.2021 tarihinde yapılan 4. koşuda 6 numaralı KING FURY isimli atın binicisi Müslüm ÇELİK, son 100 metrede yarış usul ve nizamlarına aykırı hareket etmesinden dolayı 6132 sayılı At Yarışı Hakkında Kanunun 4. Maddesi ve İlgili Yönetmeliğin 117/1 Maddesine göre disiplin soruşturması başlatılmış olup, konu ile ilgili savunmasını yasal süresi içerisinde Kurulumuza vermesi istenmişti. Savunmasını 13.04.2021 Salı günü Kurulumuza vermiş ancak savunması yeterli görülmemiştir. Adı geçen binici cezasının 15.04.2021 tarihinden itibaren başlatılmasını talep etmiştir. Bahse konu olay ile ilgili olarak 6132 sayılı At Yarışları Hakkındaki Kanunun 4. Maddesi ve ilgili Yönetmeliğinin 117/1 maddesi gereği ( 15.04.2021 gününden başlamak üzere) 7 ( yedi ) gün süreyle sanat icrasından geçici men ayrıca 613 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

Ayrıca, 06.04.2021 tarihinde yapılan 7. koşuda 2 numaralı VICTOR WOLLES isimli atın binicisi Müslüm ÇELİK, son düzlükte usulsüz kulvar değiştirerek yarış usul ve nizamlarına aykırı hareket etmesinden dolayı 6132 sayılı At Yarışı Hakkında Kanunun 4. Maddesi ve İlgili Yönetmeliğin 117/1 Maddesine göre disiplin soruşturması başlatılmış olup, konu ile ilgili savunmasını yasal süresi içerisinde Kurulumuza vermesi istenmişti. Savunmasını 13.04.2021 Salı günü Kurulumuza vermiş ancak savunması yeterli görülmemiştir. Bahse konu olay ile ilgili olarak 6132 sayılı At Yarışları Hakkındaki Kanunun 4. Maddesi ve ilgili Yönetmeliğinin 117/1 maddesi gereği ( 06.04.2021 tarihinde yapılan koşuda almış olduğu cezanın bitiş tarihi olan 22.04.2021 gününden başlamak üzere) 5 ( beş ) gün süreyle sanat icrasından geçici men ayrıca 613 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

10.04.2021 tarihinde yapılan 6. koşuda 2 numaralı REINA DE DIAMANTES isimli atın binicisi Mehmet Salih ÇELİK, start çıkışı sonrasında usulsüz kulvar değiştirerek yarış usul ve nizamlarına aykırı hareket etmesinden dolayı 6132 sayılı At Yarışı Hakkında Kanunun 4. Maddesi ve İlgili Yönetmeliğin 117/1 Maddesine göre disiplin soruşturması başlatılmış olup, konu ile ilgili savunmasını yasal süresi içerisinde Kurulumuza vermesi istenmişti. Savunmasını 13.04.2021 Salı günü Kurulumuza vermiş ancak savunması yeterli görülmemiştir. Adı geçen binici cezasının 14.04.2021 tarihinden itibaren başlatılmasını talep etmiştir. Bahse konu olay ile ilgili olarak 6132 sayılı At Yarışları Hakkındaki Kanunun 4. Maddesi ve ilgili Yönetmeliğinin 117/1 maddesi gereği ( 14.04.2021 gününden başlamak üzere) 5 ( beş ) gün süreyle sanat icrasından geçici men ayrıca 613 TL para cezası ile cezalandırılmıştır ( tekerrür