T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Yüksek Komiserler Kurulu’nun 20.02.2019 tarih ve 776/ Y-2 sayılı toplantısında alınan karar gereği; 

Sonbahar sezonunda ahır tahsisi alıp, yeni yıl ile başlayan kış sezonunda bu hakkını kaybeden at sahiplerinin mağduriyetinin giderilmesi amacı ile 2019 Yılı At Yarışları Genel Hükümlerinin “Diğer Hükümler” başlıklı 15 inci maddesinin (m) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve Yarış Otoritesi Bakanlık Makamınca da onaylanmıştır.

m) Ahır tahsisleri, hipodromlar arası ahır değişimi ve ahır tahsis edilmeyen atlarla ilgili tasarruflar Yarış Müessesesine aittir. Hipodromlar ile ilgili ahır tahsis dönemleri/ yarış sezonları aşağıdaki gibi olup, Yarış Müessesesi tarafından her dönem/sezon için yeni ahır tahsisi yapılır. 2018 yılında sonbahar sezonu için ahır tahsisi yapılmış olan atlara, ahır tahsis edildiği hipodrom için bu bendin (E) fıkrası hükmü 2019 yılı kış sezonunda uygulanmaz.

Sonbahar mevsiminde yapılan ahır tahsisleri, aynı hipodromlar iyin yeni yılın Ocak ayında başlayacak dönemler için de geçerlidir.(Ancak bu bendin (E) fıkrası hükmü saklıdır.)

At İlgililerine İlanen Duyurulur.