KOŞU NO: 2

1 numarada kayıtlı ANGELETTA isimli atın jokeyi Mustafa ÇİÇEK, son düzlükte hatalı kulvar değiştirdiğinden savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış ve aynı tarihte savunmasını vermiştir. Konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 122/7 maddesi (a) bendi gereği ihtar cezası ile cezalandırılmıştır. 4 numarada kayıtlı TURKNUR isimli atın jokeyi Atakan Cem DAĞDEVİREN, son düzlükte hatalı kulvar değiştirdiğinden savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış ve aynı tarihte savunmasını vermiştir. Konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 122/7 maddesi (a) bendi gereği ihtar cezası ile cezalandırılmıştır. 6 numarada kayıtlı SHINING STAR isimli atın jokeyi Burak AVERBAK, start çıkışında hatalı kulvar değiştirdiğinden savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış ve aynı tarihte savunmasını vermiştir. Konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 122/7 maddesi (a) bendi gereği ihtar cezası ile cezalandırılmıştır. 7 numarada kayıtlı SWEETIE BERYL isimli atın jokeyi Cem ŞEN, yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ettiğinden dolayı savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış ve aynı tarihte savunmasını vermiştir. Konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117/1 maddesi (a, b-1) bendi gereği ihtar ve 458 TL para cezası ile cezalandırılmıştır. 9 numarada kayıtlı ROCKY FORK MNM isimli atın aprantisi Furkan KARAKURT, start çıkışında hatalı kulvar değiştirdiğinden savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış ve aynı tarihte savunmasını vermiştir. Konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 122/7 maddesi (a) bendi gereği ihtar cezası ile cezalandırılmıştır.

KOŞU NO: 4

4 numarada kayıtlı AGENOR isimli atın jokeyi Çetin OK, yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ettiğinden dolayı savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış ve aynı tarihte savunmasını vermiştir. Konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117/1 maddesi (a, b-1) bendi gereği ihtar ve 458 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.