KOŞU NO: 1

7 numarada kayıtlı HOROZ isimli atın antrenörü Ferdi Emre Dizdaroğlu, kurulumuza vermiş olduğu dilekçesinde 5 numaralı atın jokeyinin kendi atını engellediğinden neticeyi protesto ettiği bildirilmiş, koşu kurulumuzca incelenmiş olup protestonun reddine karar verilmiştir.

KOŞU NO: 2

7 numarada kayıtlı NALEZEN isimli atın antrenörü Tamer TURAN, kurulumuza vermiş olduğu dilekçesinde 11 numaralı atın jokeyinin kendi atını engellediğinden neticeyi protesto ettiği bildirilmiş, koşu kurulumuzca incelenmiş olup protestonun reddine karar verilmiştir. Ancak , koşunun rutin genel incelemesinde olaya sebebiyet verenin son düzlükte usulsüz kulvar değiştiren 8 numaraya kayıtlı BU isimli atın binicisi Doğukan SAV olduğu tespit edilmiştir. Bundan dolayı BU isimli atın binicisi Doğukan SAV' ın, son düzlükte usulsüz kulvar değiştirerek yarış usul ve nizamlarını ihlal etmekten dolayı ifadeye çağırılmış ve savunma istem tebligatı yapılmış olup,kendisinin isteği üzerine aynı gün savunması alınmış ve Kurulumuzca savunması yetersiz görüldüğünden 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrası ( b-1) ve ( c) bendleri uyarınca 7 gün süreyle Yarışlarla ilgili yerlerde geçici sanat icra etmekten MEN edilmiş ve 458 TL. para cezası ile cezalandırılmıştır. 

2.Koşu Tam VİDEO

KOŞU NO: 4

1 numaraya kayıtlı AŞANBEY isimli atın binicisi Hışman ÇİZİK koşunun son düzlüğünde usulsüz kulvar değiştirerek yarış usul ve nizamlarını ihlal etmekten dolayı ifadeye çağırılmış ve savunma istem tebligatı yapılmış olup, kendisinin isteği üzerine savunmasını 7 gün içerisinde vereceğini belirtmiştir.