29.04.2021 tarihinde 2 inci koşuda 9 numarada kayıtlı ÖZAYBERK isimli ata binen Mehmet Salih ÇELİK son düzlükte hatalı (usulüne uygun olmayan şekil ve sayıda) kamçı kullanarak yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmesinden dolayı, kurulumuza çağırılmış ve savunma tutanağı 01.05.2021 tarihinde tebliğ edilmiştir. Konu ile ilgili savunmasını kurulumuza 06.05.2021 tarihinde teslim etmiştir. Savunması yeterli görülmeyerek 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 123 üncü maddesinin 6 ıncı fıkrası uyarınca 7 (yedi) gün süreyle tribün ve eklentileri dışında yarışlarla ilgili yer ve tesislere girmekten ve sanat icra etmekten yasaklanması ve ayrıca 613 TL para cezası ile cezalandırılmıştır. (Kendi talebi üzerine deklare edilen kayıtlı koşusu olmaması nedeni ile cezanın 07.05.2021 tarihinden itibaren başlatılmasına karar verilmiştir.)

06.05.2021 tarihinde Ankara'da 1.Koşu'da 3 numarada kayıtlı AYDEM SULTAN isimli ata binen Müslüm BAYDAN son düzlükte koşu esnasında ata yıllık yarış programı genel hükümlerinde belirtilen sayıdan fazla kamçı (5 den fazla ) kullanmasından dolayı, kurulumuza çağırılmış ve savunma tutanağı tebliğ edilmiştir. Konu ile ilgili savunmasını kurulumuza aynı gün teslim etmiştir. Savunması yeterli görülmeyerek 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 123 üncü maddesinin 6 ıncı fıkrası uyarınca 7 (yedi) gün süreyle tribün ve eklentileri dışında yarışlarla ilgili yer ve tesislere girmekten ve sanat icra etmekten yasaklanması ve ayrıca 613 TL para cezası ile cezalandırılmıştır. (Kendi talebi üzerine deklare edilen kayıtlı koşusu olmaması nedeni ile cezanın 07.05.2021 tarihinden itibaren başlatılmasına karar verilmiştir.)