KOMİSERLER KURULU KARARI

KOŞU NO: 1 

7.Koşuda, koşuyu 3.4. ve 5. olarak bitiren atların (ALEXANDRAPOLİ, LORD COMMANDER ve ÖZDEMİR) antrenörleri, koşuyu 1. olarak bitiren 13 numaraya kayıtlı CRAZY BOY isimli atın, son düzlükte kendi atlarına faul yaptığı gerekçesiyle protesto çekmişlerdir. Kurulumuzca yapılan inceleme neticesinde protesto haklı görülerek sıralama 13-6-4-12-7 iken , 6-4-12-7-13 şeklinde değiştirilirmiştir. Ayrıca protestoya neden olan 13 numaraya kayıtlı CRAZY BOY isimli atın binicisi SAMET ERKUŞ, son 200 metrede usulsüz kulvar değiştirerek derece değişikliğine neden olduğundan kurulumuza çağırılarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan İlgili Yönetmeliğinin 122/7 maddesi gereğince yasal süre içerisinde savunmasını vermesi istenmişti. Savunmasını 03/03/2019 Pazar günü Kurulumuza vermiştir, ancak savunması yeterli görülmediğinden 10 gün süreyle sanat icrasından men ve 458 TL para cezası verilmiştir.

KOŞU NO: 5

5.koşuda, 2 numaralı DEMAN OĞLU isimli atın binicisi M.BAYDAN, son düzlükte ata fazla sayıda kamçı vurmasından (9 adet) dolayı 6132 sayılı At Yarışı Hakkında Kanunun 4. Maddesi ve İlgili Yönetmeliğin 123/6. Maddesine göre disiplin soruşturması başlatılmış olup, savunması istenmiştir. Konu ile ilgili savunmasını yasal süresi sonunda Kurulumuza vermesi istenmiştir.

5.KOŞUNUN TAM VİDEOSU

KOŞU NO: 6

6.koşuda, 15 numaralı ÇOLPANLI isimli at starttan çıkmadığı için 6132 Sayılı At Yarışları Kanunu ve ilgili Yönetmeliğinin 9/j maddesi gereğince 15 gün süreyle yarışlara katılmamasına, atın antrenörü R.TAŞDELEN' e atını iyi antrene ettirmediği için ihtar ve 458 TL para cezası verilmiştir.

Yine aynı koşuda, 10 numaralı KILAVUZAĞASI isimli atın binicisi M.KESKİN, hatalı start çıkışı yaptığı için daha dikkatli olması hususunda Kurulumuzca sözlü olarak uyarılmıştır.

YARIŞ DÜNYASINDA NELER OLUYOR? HABER ALMAK İSTİYORSANIZ www.Liderform.com.tr BİZİMLE KALIN.