T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Yüksek Komiserler Kurulu’nun 20.02.2019 tarih ve 776/ Y-2 sayılı toplantısında alınan karar gereği;

Ankara 6.İdare Mahkemesinin 18/10/2018 tarihli E:2017/1108 K:2018/2350 sayılı “dava konusu işlemin iptali” kararının uygulanması kapsamında;

2019 yılı At Yarışları Genel Hükümleri 3 üncü maddesi (b) ve (c) hükümlerinin;

TURBO isimli safkanın devlet tarafından satın alınmadan evel eski sahiplerinde iken ihtal kısraklardan doğan yavrularının söz konusu yarışlara girebilmesini sağlamak maksadıyla yapılmıştır. Bundan sonra devlet bu şartlarla aldığı safkanların DHT ve DHÖ tanımını değiştirmiştir.

b) (DHT)

Devlet Harası yetiştirmesi olan atların katılabileceği koşuları,

Anası ve babası Devlet Harası Yetiştirmesi olup 1983 ve sonrası doğumlu olan özel yetiştirme atlar ve bunların soyundan gelen atlar ile 1983 yılından sonra ithal edilen dişi Arap atlarının veya ana karnında ithal edilen dişi Arap atlarının Devlet Harası Yetiştirmesi veya Devlet tarafından satın alınan (ilgili aygırın devlet tarafından satın alınmadan önce aynı şartlarda kısraklarla çiftleşmesi sonucu doğan atlar dahil) aygırlar ile çiftleşmesi sonucu doğan atlar ve bunların soyundan gelen atların katılabileceği koşuları,

c) (DHÖ)

Devlet Harası yetiştirmesi olan atların katılabileceği koşuları,

Anası ve babası Devlet Harası Yetiştirmesi olup 1983 ve sonrası doğumlu olan özel yetiştirme atlar ve bunların soyundan gelen atlar ile bu atların Devlet Harası Yetiştirmesi veya Devlet tarafından ithal edilen veya Devlet tarafından satın alınan aygırlar (ilgili aygırın devlet tarafından satın alınmadan önce aynı şartlarda kısraklarla çiftleşmesi sonucu doğan atlar dahil) ile çiftleşmesi sonucu doğan atlar ve bunların soyundan gelen atların katılabileceği koşuları,

1983 yılından sonra ithal edilen dişi Arap atlarının veya ana karnında ithal edilen dişi Arap atlarının veya geriye dönük jenerasyonunda ithal anne ve/veya baba bulunan dişi Arap atlarının Devlet Harası Yetiştirmesi veya Devlet tarafından ithal edilen veya Devlet tarafından satın alınan veya anası ve babası Devlet Harası Yetiştirmesi olup 1983 ve sonrası doğumlu olan özel yetiştirme aygırlar ve bunların soyundan gelen aygırlar ile çiftleşmesi sonucu doğan atlar ve bunların soyundan gelen atların katılabileceği koşuları,” 

Şeklinde yeniden düzenlenmesine, karar verilmiş olup, Yarış Otoritesi Bakanlık Makamınca da onaylanmıştır.

At İlgililerine İlanen Duyurulur.