KOŞU NO: 1

10 numarada kayıtlı ERAYIN KIZI isimli at start hakemi emrine girmemesinden dolayı , At Yarışları Yönetmeliğinin 121. maddesinin 4. fıkrası uyarınca 30 günden az olmamak üzere starta alışıncaya kadar koşulara katılmaktan yasaklanmıştır. Ayrıca antrenörü Gülşah ÖZERTÜRK, atını yeteri kadar eğitememesinden dolayı ifadeye çağırılmış ve savunma istem tebligatı yapılmış olup, kendisinin isteği üzerine savunması aynı gün içerisinde savunması alınmış ve savunması Kurulumuzca yetersiz görüldüğünden, 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 121. maddesinin 4. bendi uyarınca ihtar ve 458 TL para cezası ile cezalandırılmıştır

KOŞU NO: 2

8 numarada kayıtlı LAZ DAYI isimli at start makinesinden çıkış yapmamasından dolayı antrenörü Çetin DEMİR atını yeteri kadar eğitememesinden dolayı ifadeye çağırılmış ve savunma istem tebligatı yapılmış olup, kendisinin isteği üzerine aynı gün savunması alınmış ve 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin (a) ve (b-1) bendleri uyarınca ihtar ve 458 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

KOŞU NO: 5

5 numaraya kayıtlı AKDERE isimli atın binicisi Burak AKÇAY' son düzlükte usulsüz kulvar değiştirerek yarış usul ve nizamlarını ihlal etmekten dolayı ifadeye çağırılmış ve savunma istem tebligatı yapılmış olup, kendisinin isteği üzerine aynı gün savunması alınmış ve Kurulumuzca savunması yetersiz görüldüğünden 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrası (a) bendleri uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmıştır.

YARIŞIN VİDEOSU