Diyarbakır Hipodromu'nda gece Yarışlarında iki ayrı koşuda iki Jokeyi meslektaşları yıktı

1 Eylül  Çarşamba günü Diyarbakır Hipodromu'nda gece Yarışlarının başladığı ilk günde 6 koşuda KÜÇÜK MELTEM isimli safkan binicidi Burhan Sarıdal altı starttan düzgün start alması   yedi starttan çıkan KIRAL DİLŞAD içindeki KÜÇÜK MELTEM ilk 50 metre içinde hafif fouller yapmaya başlaması dışından kontrolsüz gelen  KARA ÇOCUK ve UÇAN DİZDAR kontrolsüz gelmesi daha KIRAL DİLŞAD'a foul yapmadan safkan  bir anda KÜÇÜK  MELTEM'in kulvarına girmesiyle 413 koşu at binmiş tercübesi olmasına rağmen B.Sarıdal atını tutacak zamanı  kalmayıp KÜÇÜK MELTEM'in ön ayakları KIRAL DİLŞAH'din arka ayaklarına takılması sonucu safkan  ile birlikte safkan yıkıldı. Yıkılan Jokeyin sağlık durumunda bir promlem yok. 

KOMİSERLER KURULU KARARI 6.KOŞU: 

12 numaraya kayıtlı KÜÇÜK MELTEM isimli at düşmüştür. Atın ve jokeyin yapılan muayenesinde herhangi bir probleme rastlanmamıştır.

6 numaraya kayıtlı KARAÇOCUK isimli at start çıkışı hatalı kulvar değişikliği yapmıştır. KARAÇOCUK isimli atın binicisi, Hasan ALTUNDAĞ’a konuyla ilgili olarak savunma istem tebligatı yapılmış olup, kendisinin isteği üzerine aynı gün savunması alınmıştır. Savunması yetersiz bulunduğundan 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117 / 1 maddesinin a, b-1,c,ç bendleri gereği ihtar, 613 TL para cezası yarışlarla ilgili yerlerde 5 gün süreyle sanat icrasından men, tribün ve eklentileri dışında yarışlarla ilgili yer ve tesislere girmekten men cezası verilmiştir.

1 numaraya kayıtlı KIRAL DİLŞAD isimli at start çıkışı hatalı kulvar değişikliği yapmıştır. KIRAL DİLŞAD isimli atın binicisi, İsa KATAR’a konuyla ilgili olarak savunma istem tebligatı yapılmış olup, kendisinin isteği üzerine aynı gün savunması alınmıştır.  Savunması yetersiz bulunduğundan 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117 / 1 maddesinin (a), bendi gereği ihtar cezası verilmiştir

15 numaraya kayıtlı UÇAN DİZDAR isimli at start çıkışı hatalı kulvar değişikliği yapmıştır. UÇAN DİZDAR isimli atın binicisi, İsa AKYAVUZ’a konuyla ilgili olarak savunma istem tebligatı yapılmış olup, kendisinin isteği üzerine aynı gün savunması alınmıştır. Savunması yetersiz bulunduğundan 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117 / 1 maddesinin a, b-1,c,ç bendleri gereği ihtar, 613 TL para cezası yarışlarla ilgili yerlerde 5 gün süreyle sanat icrasından men, tribün ve eklentileri dışında yarışlarla ilgili yer ve tesislere girmekten men cezası verilmiştir.

 

9 koşu son 300 de kendi kulvarında giden UÇARLIM KIZ kendi kulvarında giderken içinden bir anda gelen ZAPTI NA MÜMKÜN binicisi İsmail katı bir anda  UÇARLIM KIZ'ın kulvarına girmesiyle binicisi Sami Kaplan 1706 koşu at binmiş olmasına rağmen yapacağı hiç bir olmayıp UÇARLIM KIZ'ın ön ayakları  ZAPTI NA  MÜMKÜN'ün arka ayaklarına  takılınca safkanla birlikte Sami Kaplan yıkılıyor. Ambulansla Hastaneye sevk edildi yapılan tetkikler sonrası bir promlem görülmeyi Hastaneden taburcu oldu.

KOMİSERLER KURULU KARARI 9.KOŞU:

11 numaraya kayıtlı KIR AVCISI isimli at düşmüştür. Atın ve jokeyin yapılan muayenesinde herhangi bir probleme rastlanmamıştır.

15 numaraya kayıtlı UÇARLIM KIZ isimli at düşmüştür. Atın ve jokeyin yapılan muayenesinde herhangi bir probleme rastlanmamıştır. 8 Numaraya kayıtlı ZAPTI NA MÜMKÜN isimli atın binicisi İsmail KATI, UÇARLIM KIZ isimli ata usulsüzce yaklaştınız yarış usul ve esas Konuyla ilgili olarak savunma istem tebligatı yapılmış olup, kendisinin isteği üzerine 7 (yedi) gün içersin de savunması verilecektir.