Gökhan Kocakaya ve Vedat Abiş At binmeme cezası aldılar

09.09.2021 tarihinde 7 nci koşuda 3 numaralı LUMINESCENCE isimli atın jokeyi Gökhan KOCAKAYA, son düzlükte dış kulvardan içe doğru hatalı kulvar değişikliği yaparak içindeki atların koşu yolunu daraltarak yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmesinden dolayı, kurulumuza çağırılmış ve savunma tutanağı tebliğ edilmiştir Konu ile ilgili savunmasını kurulumuza 16.09.2021 tarihinde teslim etmiştir. Savunması yeterli görülmeyerek Savunması yeterli görülmeyerek 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesi birinci fıkrası b/1 ve c bendi gereği 5 (BEŞ) GÜN SÜREYLE yarışlarla ilgili yerlerde geçici sanat icra etmekten yasaklanması ve ayrıca 613 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmıştır. (Kendi talebi üzerine cezanın 18.09.2021 tarihinden itibaren başlatılmasına karar verilmiştir.)

 

09.09.2021 tarihinde 5 nci koşuda 5 numarada kayıtlı ALBUNEA isimli ata binen Vedat ABİŞ son düzlükte koşu esnasında son düzlükte usulüne uygun olmayan şekilde kamçı kullanmasından dolayı, kurulumuza çağırılmış ve savunma tutanağı tebliğ edilmiştir. Konu ile ilgili savunmasını kurulumuza 14.09.2021 tarihinde teslim etmiştir. Savunması yeterli görülmeyerek 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 123 üncü maddesinin 6 ıncı fıkrası uyarınca 7 (YEDİ) GÜN süreyle tribün ve eklentileri dışında yarışlarla ilgili yer ve tesislere girmekten ve sanat icra etmekten yasaklanması ve ayrıca 613 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmıştır. (kendi talebi üzerine cezanın 18.09.2021 tarihinden itibaren başlatılmasına karar verilmiştir.)