19 Eylül Pazar günü Adana Yeşiloba Hipodromu'nda kavga etmelerinden dolayı Emrah Sincan 15 gün ve Emre Akkılıç 7 gün At at binmeme cezası aldılar. Jokey odasında binici Muhammet Özdemir Jokey odasında telefonla konuşmasından dolayı 7 gün at binmeme cezası aldı.

Komiserler Kurulu Kararı

12.09.2021 tarihinde yapılan 10. koşu sonrasında 6 numaralı CARA VAGGIO isimli atın binicisi Emrah SİNCAN, tartı mahallinde binici Emre AKKILIÇ ile tartışıp kavga ederek, yarış yerlerinin düzen ve disiplinini bozmasından dolayı 6132 sayılı At Yarışı Hakkında Kanunun 4. Maddesi ve İlgili Yönetmeliğin 126/1. Maddesine göre disiplin soruşturması başlatılmış olup, konu ile ilgili savunmasını yasal süresi içerisinde Kurulumuza vermesi istenmişti. Savunmasını 19.09.2021 tarihinde Kurulumuza vermiş ancak savunması yeterli görülmemiştir. Adı geçen binici cezasının 20.09.2021 tarihinden itibaren başlatılmasını talep etmiştir. Bahse konu olay ile ilgili olarak 6132 sayılı At Yarışları Hakkındaki Kanunun 4. Maddesi ve ilgili Yönetmeliğinin 126/1 maddesi gereği ( 20.09.2021 gününden başlamak üzere) 15 ( on beş ) gün süreyle sanat icrasından geçici men ve ayrıca 613 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

Ayrıca, 10. koşu sonrasında 7 numaralı TALUZEK isimli atın binicisi Emre AKKILIÇ, tartı mahallinde binici Emrah SİNCAN ile tartışarak, yarış yerlerinin düzen ve disiplinini bozmasından dolayı 6132 sayılı At Yarışı Hakkında Kanunun 4. Maddesi ve İlgili Yönetmeliğin 126/1. Maddesine göre disiplin soruşturması başlatılmış olup, konu ile ilgili savunmasını yasal süresi içerisinde Kurulumuza vermesi istenmişti. Savunmasını 16.09.2021 tarihinde Kurulumuza vermiş ancak savunması yeterli görülmemiştir. Adı geçen binici cezasının 17.09.2021 tarihinden itibaren başlatılmasını talep etmiştir. Bahse konu olay ile ilgili olarak 6132 sayılı At Yarışları Hakkındaki Kanunun 4. Maddesi ve ilgili Yönetmeliğinin 126/1 maddesi gereği ( 17.09.2021 gününden başlamak üzere) 7 ( yedi ) gün süreyle sanat icrasından geçici men ve ayrıca 613 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

KOŞU NO 4

Binici Muhammet ÖZDEMİR, jokey odasında telefon ile konuşarak yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmesinden dolayı 6132 Sayılı At Yarışları Hakkında Kanunun 4. Maddesi ve İlgili Yönetmeliğin 120/7. Maddesine göre disiplin soruşturması başlatılmış olup, savunması istenmiştir. Konu ile ilgili savunmasını yasal süresini beklemeden Kurulumuza vermiştir. Ancak savunması yeterli görülmemiştir. Adı geçen binici cezasının 20.09.2021 tarihinden itibaren başlatılmasını talep etmiştir. Bahse konu olay ile ilgili olarak 6132 sayılı At Yarışları Hakkındaki Kanunun 4. Maddesi ve ilgili Yönetmeliğinin 120/7 maddesi gereği ( 20.09.2021 gününden başlamak üzere) 7 ( yedi ) gün süreyle sanat icrasından geçici men ve ayrıca 613 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.