9  Mart Cumartesi günü İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda 2. Koşu bekleme yarışı yapan ENGEL YOK, 300 den sonra orta kulvardan sprinte kaldığı anda son 200 iki atı  arsından çıkacağı metrelerde 2. numaralı BABAROS sprint kulvarını engellemesinden dolayı  bir anda jokeyi safkanı tutmak zorunda kalıp bozulan aksiyonu ile yarışa bir daha adepte olamayıp en kötü 2. Bitirebileceği koşudan 4.ayrıldı.Bu koşunun kesinlikle değişmesi lazım  İstanbul komiserler kurulu koşuyu değiştirmiyor, safkanın aksiyonunun bir anda bozulmasından arka ayağında sıyrıklar olmuştur.

Aynı koşuda 9.Numara WINNERS PRIDE yarış içinde safkanın ayağına basılması sonucu, Hastanede dikiş atıldı Yarış Komiserlerine bahar havası çarpmış gibi görünüyor.

2.KOŞUYA PROTESTO ÇEKİLDİ KOMİSERLER KURULUNUN KARARI BÖYLE OLDU.

6 numara'ya kayıtlı olarak koşan ENGEL YOK isimli atın antrenörü Sefa ARSLAN'ın kurulumuza vermiş olduğu dilekçesinde; 2 numaralı atın jokeyinin kendi atını engellediğinden neticeyi protesto ettiği bildirilmiştir. Yapılan protesto kurulumuzca incelenmiş olup, protestonun reddine karar verilmiştir.

2 numara'ya kayıtlı olarak koşan BABAROS isimli atın aprantisi Burak AKÇAY, son düzlükte usulsüz kulvar değiştirmesi sebebiyle komiserler kuruluna çağırılmış ve savunma tutanağı tebliğ edilmiştir. Konu ile ilgili savunmasını tebliğ edildiği tarihi izleyen günden itibaren 7 ( yedi ) gün içerisinde kurulumuza ilettikten sonra karar verilecektir.

PROTESTO VİDEOSU

2.KOŞUNUN TAM VİDEOSU

AYNI GÜNDE VERİLEN KOMİSERLER KURULU KARARLARI

ÇIKAN ATLAR :

KOSU NO 7, AT NO 2,At Adı ALY WINS,ÇIKIŞ NEDENİ: ÖN SAĞ AYAKTA TOPALLIK.

ANTRENÖR DEĞİŞİKLİĞİ : 

KOSU NO 3,AT NO 4,At Adı DALOĞLU,ATIN ANTRENÖRÜ MEHMET TAMER,ÇIKIŞ NEDENİ: RAPORLU OLMASI,ATIN DEĞİŞEN ANTRENÖRÜ: DURAN TEKELİ.

KOŞU NO: 1

1 numaraya kayıtlı olarak koşan YAĞIZINOĞLU isimli atın jokeyi Hışman ÇİZİK, son düzlükte usulsüz kulvar değiştirdiğinden dolayı kurulumuza çağırılmış ve savunma tebligatı yapılmış olup kendisinin isteği üzerine aynı gün savunması alınmıştır. Savunması kurulumuzca yetersiz görüldüğünden 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrası (a) uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmıştır.

3 numaraya kayıtlı olarak koşan EREN EFENDİ isimli atın antrenörü Sedat ÇİFTÇİ, atını yeterince eğitememesi sebebiyle komiserler kuruluna çağırılmış ve savunma tutanağı tebliğ edilmiştir. Konu ile ilgili savunmasını tebliğ edildiği tarihi izleyen günden itibaren 7 ( yedi ) gün içerisinde kurulumuza ilettikten sonra karar verilecektir. 

KOŞU NO: 5

6 numaraya kayıtlı olarak koşan DENİZİM isimli atın antrenörü Nihat KAYA, deklare ettiği seyisin doping mahallinde hazır bulunmasını sağlamadığından dolayı kurulumuza çağırılmış, konu ile ilgili savunma istemi kendisine tebliğ edilmiş ve kendi isteği üzerine aynı gün savunması alınmıştır. Savunması kurulumuzca yetersiz görüldüğünden 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin1. fıkrası (a) ve (b-1) bentleri uyarınca ihtar ve 458 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

YARIŞ DÜNYASINDA NELER OLUYOR? HABER ALMAK İSTİYORSANIZ www.Liderform.com.tr BİZİMLE KALIN.