Beş at taraklama fotoya girdi

  Koşuya protesto çekildi  

13 Ekim Çarşamba günü İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda yapılan 3. koşu da 5 safkan taraklama fotoya girmesi bir boy gerisinde koşuyu 6. bitiren DIRECK WIN antrönerü H.Şimşek koşuya protesto çekiyor JOSEPHINE Vedat Abiş 7 gün yasal hakkını kullanıcak. Koşu sıralamasını değiştirecek bir durum yok.

   İSTANBUL VELİEFENDİ HİPODROMU 3.KOŞU KOMİSERLER KURULU KARARI   

2 numaraya kayıtlı olarak koşan DIRECT WIN isimli atın antrenörü Hüseyin ŞİMŞEK’ in kurulumuza vermiş olduğu dilekçesinde neticeyi protesto ettiği bildirilmiştir. Yapılan protesto kurulumuzca incelenmiş olup, protestonun reddine karar verilmiştir.

1 numaraya kayıtlı olarak koşan LEX TALLIONIS isimli atın jokeyi Mustafa ÇİÇEK, son düzlükte usulsüz kulvar değiştirerek yarış usul ve esaslarını ihlal ettiğinden dolayı komiserler kuruluna çağırılmış ve savunma tutanağı tebliğ edilmiş olup, kendisinin isteği üzerine aynı gün savunması alınmıştır. Savunması kurulumuzca yetersiz görüldüğünden 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrası (a) ve (b-1) bentleri uyarınca ihtar ve 613 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

4 numaraya kayıtlı olarak koşan JOSEPHINE isimli atın aprantisi Vedat ABİŞ, son düzlükte usulsüz kulvar değiştirerek yarış usul ve esaslarını ihlal ettiğinden dolayı komiserler kuruluna çağırılmış ve savunma tutanağı tebliğ edilmiştir. Konu ile ilgili savunmasını tebliğ edildiği tarihi izleyen günden itibaren 7 (yedi) gün içerisinde kurulumuza ilettikten sonra karar verilecektir.