Ayhan Kurşun 7 gün at binmeme cezası aldı

Ayhan Kurşun A 3 Ankara Büyüşehir Belediye Başkanlığı Koşusu'nda WERNAZZA ile fazla kırbaç kullanmaktan 7 gün at binmeme cezası aldı.

KOMİSERLER KURULU KARARI 8.KOŞU

6 numarada kayıtlı VERNAZZA isimli atın jokeyi Ayhan KURŞUN koşu esnasında ata yıllık yarış programı genel hükümlerinde belirtilen sayıdan fazla (5 ten fazla)kamçı kullanmasından dolayı, Komiserler Kuruluna çağırılmış ve savunma istem tebligatı yapılmış olup, kendisinin isteği üzerine savunması alınmıştır. Savunması yeterli görülmeyerek 6132 sayılı At Yarışları Hakkında Kanun ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 123 ncü maddesinin 6 ncı fıkrası uyarınca 7 (YEDİ) GÜN süreyle tribün ve eklentileri dışında yarışlarla ilgili yer ve tesislere girmekten ve sanat icra etmekten yasaklanması ve ayrıca 613 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmıştır. (Kendi talebi üzerine cezanın 15.10.2021 tarihinden itibaren başlatılmasına karar verilmiştir).