Çarşamba İstanbul ve Elazığ koşularında protesto çekildi.

Komiserler kurulu ne kararı verdi?

27 Ekim Çarşamba günü İstanbul Veliefedi Hipodromu'nda 3. Koşu Nurallah Tolon Koşusu ve Elazığ Hipodromu'nda yapılan 4. Koşuya protesto çekildi her iki hipodromun Komiserler Kurulu  Protestoları reddetti. Doğru bir karar olup her iki hipodromunda sıra değişikliğine gidilmesi gereken bir foul olayı yoktur.

KOMİSERLER KURULU KARARI 27/10/2021 İSTANBUL 3.KOŞU:

4 numaraya kayıtlı olarak koşan YENNEFER isimli atın antrenörü Mehmet YALÇIN’ nın kurulumuza vermiş olduğu dilekçesinde; 2 numaralı atın jokeyinin kendi atını engellediğinden neticeyi protesto ettiği bildirilmiştir. Yapılan protesto kurulumuzca incelenmiş olup, protestonun reddine karar verilmiştir.

 

KOMİSERLER KURULU KARARI 27/10/2021 ELAZIĞ 4.KOŞU:

8 numaraya kayıtlı TURNALI REİS adlı atın ilgilileri, koşunun son düzlüğünde kendi atlarını engellediği gerekçesiyle 1 numaralı ÖZÜMTURAÇ ve 5 numaralı BABA YAGA adlı atlara protesto çekmişlerdir. Protesto kurulumuz tarafından incelenmiş ve red edilmiştir. Koşunun son düzlüğünde usulsüz kulvar değiştirerek yarış usul ve esaslarını ihlal ettiğinden dolayı, 5 numaralı BABA YAGA adlı atın binicisi Abdullah ÇANKAYA komiserler kuruluna çağırılmış ve savunma tutanağı tebliğ edilmiş olup, kendisinin isteği üzerine aynı gün savunması alınmıştır. Savunması kurulumuzca yetersiz görüldüğünden 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrası (a) ve (b-1) bentleri uyarınca ihtar ve 613 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.