KOŞU NO: 2

3 numaraya kayıtlı olarak koşan DANIELAS DAUGHTER isimli atın aprantisi Mert Ali SOLMAZ, son düzlükte usulsüz kulvar değiştirerek yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmesi sebebiyle komiserler kuruluna çağırılmış ve savunma tutanağı tebliğ edilmiştir. Konu ile ilgili savunmasını tebliğ edildiği tarihi izleyen günden itibaren 7 ( yedi ) gün içerisinde kurulumuza ilettikten sonra karar verilecekti

KOŞUNUN VİDEOSU

KOŞU NO: 3

8 numaraya kayıtlı olarak koşan OĞLUMVOLKAN isimli atın jokeyi Recep MANAV, son düzlükte usulsüz kulvar değiştirdiğinden dolayı kurulumuza çağırılmış ve savunma tebligatı yapılmış olup kendisinin isteği üzerine aynı gün savunması alınmıştır. Savunması kurulumuzca yetersiz görüldüğünden 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrası (a) uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmıştır.

KOŞUNUN VİDEOSU