16 Kasım Salı günü Adana Yeşiloba Komiserler kuruluna sezon açılışında jokeylerle toplantı yaparak aynı gün 5 Jokeye gün cezası verdi

Komiserler Kurulu Toplantısı

Adana Yeşiloba Hipodromunda kış sezonunun ilk yarış günü olması sebebiyle jokey odasında binicilerimizle start çıkışından itibaren yarış esnasında dikkat etmeleri gereken konular ile yarış usul ve esasları hakkında genel bir bilgilendirme toplantısı yapılmıştır. Toplantıda ; yarış yerlerinin özelliklede tartı, ring ve start mahallinin düzen ve disiplini, kamçının kullanım şekli, şiddeti ve gereksiz kullanımı ile usulsüz kulvar değişiklikleri ( at gösterme vb. ) gibi konularda Kurulumuzun hassasiyeti kendilerine anlatılmıştır.

09.11.2021 tarihinde yapılan 9. koşuda 2 numaraya kayıtlı BOYACININAŞKI isimli atın binicisi Vedat KIZMAZ, son düzlükte ata fazla sayıda kamçı vurarak ( 7 adet ) yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmesinden dolayı 6132 sayılı At Yarışı Hakkında Kanunun 4. Maddesi ve İlgili Yönetmeliğin 123/6. Maddesine göre disiplin soruşturması başlatılmış olup, savunması istenmişti. Savunmasını 16.11.2021 tarihinde Kurulumuza vermiş ancak yeterli görülmemiştir. Adı geçen binici cezasının 17.11.2021 tarihinden itibaren başlatılmasını talep etmiştir. Bahse konu olayla ilgili olarak 6132 sayılı At Yarışları Hakkındaki Kanunun 4. Maddesi ve ilgili Yönetmeliğinin 123/6 maddesi gereği ( 17.11.2021 gününden başlamak üzere) 7 ( yedi ) gün süreyle sanat icrasından geçici men ve ayrıca 613 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

09.11.2021 tarihinde yapılan 9. koşuda 7 numaraya kayıtlı ÜNALAN isimli atın binicisi Ali KAÇMAZ, son 300 metrede usulsüz kulvar değiştirerek yarış usul ve nizamlarına aykırı hareket etmesinden dolayı 6132 sayılı At Yarışı Hakkında Kanunun 4. Maddesi ve İlgili Yönetmeliğin 117/1. Maddesine göre disiplin soruşturması başlatılmış olup, savunması istenmişti. Savunmasını 16.11.2021 tarihinde Kurulumuza vermiş ancak yeterli görülmemiştir. Adı geçen binici cezasının 17.11.2021 tarihinden itibaren başlatılmasını talep etmiştir. Bahse konu olayla ilgili olarak 6132 sayılı At Yarışları Hakkındaki Kanunun 4. Maddesi ve ilgili Yönetmeliğinin 117/1 maddesi gereği ( 17.11.2021 gününden başlamak üzere) 7 ( yedi ) gün süreyle sanat icrasından geçici men ve ayrıca 613 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

14.11.2021 tarihinde yapılan 8. koşuda 1 numaraya kayıtlı Ahmet BEYLİ isimli atın binicisi İsmail DEMİR, start çıkışında usulsüz kulvar değiştirerek yarış usul ve nizamlarına aykırı hareket etmesinden dolayı 6132 sayılı At Yarışı Hakkında Kanunun 4. Maddesi ve İlgili Yönetmeliğin 117/1. Maddesine göre disiplin soruşturması başlatılmış olup, savunması istenmişti. Savunmasını 16.11.2021 tarihinde Kurulumuza vermiş ancak yeterli görülmemiştir. Adı geçen binici cezasının 17.11.2021 tarihinden itibaren başlatılmasını talep etmiştir. Bahse konu olayla ilgili olarak 6132 sayılı At Yarışları Hakkındaki Kanunun 4. Maddesi ve ilgili Yönetmeliğinin 117/1 maddesi gereği ( 17.11.2021 gününden başlamak üzere) 5 ( beş ) gün süreyle sanat icrasından geçici men ve ayrıca 613 TL para cezası ile cezalandırılmıştır

KOŞU NO 4

4 numaraya kayıtlı GEYİKGÖLLÜ isimli atın binicisi İlhami GÖÇER, son düzlükte ata fazla sayıda kamçı vurarak ( 6 adet ) yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmesinden dolayı 6132 sayılı At Yarışı Hakkında Kanunun 4. Maddesi ve İlgili Yönetmeliğin 123/6. Maddesine disiplin soruşturması başlatılmış olup, savunması istenmiştir. Konu ile ilgili savunmasını yasal süresini beklemeden Kurulumuza vermiş, ancak yeterli görülmemiştir. Adı geçen binici cezasının 17.11.2021 tarihinden itibaren başlatılmasını talep etmiştir. Bahse konu olayla ilgili olarak 6132 sayılı At Yarışları Hakkındaki Kanunun 4. Maddesi ve ilgili Yönetmeliğinin 123/6 maddesi gereği ( 17.11.2021 gününden başlamak üzere) 7 ( yedi ) gün süreyle sanat icrasından geçici men ve ayrıca 613 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

KOŞU NO 5

5. Koşuda, 7 numaralı GÖZLÜCE isimli atın binicisi Mahsun TURAN, son düzlükte ata fazla sayıda kamçı vurarak ( 7 adet ) yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmesinden dolayı 6132 sayılı At Yarışı Hakkında Kanunun 4. Maddesi ve İlgili Yönetmeliğin 123/6. Maddesine göre disiplin soruşturması başlatılmış olup, savunması istenmiştir. Konu ile ilgili savunmasını yasal süresini beklemeden Kurulumuza vermiş, ancak yeterli görülmemiştir. Adı geçen binici cezasının 17.11.2021 tarihinden itibaren başlatılmasını talep etmiştir. Bahse konu olayla ilgili olarak 6132 sayılı At Yarışları Hakkındaki Kanunun 4. Maddesi ve ilgili Yönetmeliğinin 123/6 maddesi gereği ( 17.11.2021 gününden başlamak üzere) 7 ( yedi ) gün süreyle sanat icrasından geçici men ve ayrıca 613 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.