15 Kasım'da yasal süre hakkını kullanıp 22 Kasım Pazartesi günü fazla sayıda kamçı kullanmaktan Remzi Doğan 28 gün at binmeme cezası aldı ve aynı gün 5. Koşuda; son viraj dönülürken QUEEN SALIMA ile birlikte Remzi Doğan yıkıldı ve safkana takılan KOCA OĞUL'un jokeyi Mahmut Ünlü safkandan düştü. Her iki jokeyinde bir sağlık problemi yoktur.

Komiserler Kurulu Kararı

15.11.2021 tarihinde 1. koşuda 1 numaraya kayıtlı DEVİRAN isimli atın binicisi Remzi DOĞAN; son düzlükte ata yıllık yarış programı genel hükümlerinde belirtilen sayıdan fazla kamçı kullanmasından dolayı savunması istenmişti. Savunmasını 22.11.2021 tarihinde veren binicinin savunması yeterli görülmeyerek 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4.Maddesi (b-1, c) ve bu kanuna dayanılarak çıkarılan yönetmeliğin 123.Maddesi (6.) fıkrası gereğince 613,00 TL ve 28 (yirmi sekiz) gün (tekerrürden dolayı) süre ile sanat icra etmekten men cezası ile cezalandırılmıştır. (gün cezası Yüksek Komiserler Kuruluna teklif edilmiş olup, kesin karar gelinceye kadar cezanın tedbiren 24.11.2021 tarihinden başlatılmasına karar verildi.)