WWW.LİDERFORM.COM.TR görüşü, koşuyu kazanan PİŞKİN KIZ'ın aprantisi Mertcan Çelik,son 300 den sonra pistte gezinmeye başlayıp içindeki ve dışındaki safkanlarla temas etmediği için bu koşuda sıralamanın değişmemesi doğru karardır.

KOMİSERLER KURULU KARARI

2 numarada kayıtlı SÜERDEM isimli atın antrenörü, 1 numarada kayıtlı PİŞKİN KIZ isimli atın jokeyinin kendi atını engellediği gerekçesiyle protesto çekmiştir. Kurulumuzca yapılan inceleme sonucunda, protestonun reddine karar verilmiştir.

1 numarada kayıtlı PİŞKİN KIZ isimli atın aprantisi Mertcan ÇELİK , son düzlükte hatalı kulvar değiştirdiğinden ve protestoya neden olduğundan savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmıştır. Mertcan ÇELİK savunmasını yasal süresi içerisinde vereceğini bildirdiğinden gerekli işlem savunmasını takiben yapılacaktır. 

11 numarada kayıtlı CİHANIN OĞLU isimli antrenörü Mehmet KAYA yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ettiğinden savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış ve aynı tarihte savunmasını vermiştir. Konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117/1 maddesi (a) bendi gereği ihtar cezası ile cezalandırılmıştır. 

PROTESTO KARARI

TAM VİDEO