Ahmet Çelik 7, Ali Kaçmaz 7 ve Ercan Çankaya 14 gün at binmeme cezaslarını neden aldılar?

04.12.2021 tarihinde yapılan 6. koşuda, 8 numaralı UĞURTAY isimli atın binicisi Ahmet ÇELİK, son düzlükte ata fazla sayıda kamçı vurarak ( 7 adet ) yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmesinden dolayı 6132 sayılı At Yarışı Hakkında Kanunun 4. Maddesi ve İlgili Yönetmeliğin 123/6. Maddesine göre disiplin soruşturması başlatılmış olup, savunması istenmişti. Savunmasını 07.12.2021 tarihinde Kurulumuza vermiş ancak yeterli görülmemiştir. Adı geçen binici cezasının 09.12.2021 tarihinden itibaren başlatılmasını talep etmiştir. Bahse konu olayla ilgili olarak 6132 sayılı At Yarışları Hakkındaki Kanunun 4. Maddesi ve ilgili Yönetmeliğinin 123/6 maddesi gereği ( 09.12.2021 gününden başlamak üzere) 7 ( yedi ) gün süreyle sanat icrasından geçici men ve ayrıca 613 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

04.12.2021 tarihinde yapılan 8. koşuda, 7 numaralı BEYAZ ADAM isimli atın binicisi Ercan ÇANKAYA, son düzlükte ata fazla sayıda kamçı vurarak ( 6 adet ) yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmesinden dolayı 6132 sayılı At Yarışı Hakkında Kanunun 4. Maddesi ve İlgili Yönetmeliğin 123/6. Maddesine göre disiplin soruşturması başlatılmış olup, savunması istenmişti. Savunmasını 07.12.2021 tarihinde Kurulumuza vermiş ancak yeterli görülmemiştir. Adı geçen binici cezasının 08.12.2021 tarihinden itibaren başlatılmasını talep etmiştir. Bahse konu olayla ilgili olarak 6132 sayılı At Yarışları Hakkındaki Kanunun 4. Maddesi ve ilgili Yönetmeliğinin 123/6 maddesi gereği ( 08.12.2021 gününden başlamak üzere) 14 ( on dört ) gün süreyle sanat icrasından geçici men ve ayrıca 613 TL para cezası ile cezalandırılmıştır. ( tekerrür )

04.12.2021 tarihinde yapılan 8. koşuda, 11 numaralı CİVANPEHLİVANI isimli atın binicisi Ali KAÇMAZ, son düzlükte ata fazla sayıda kamçı vurarak ( 7 adet ) yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmesinden dolayı 6132 sayılı At Yarışı Hakkında Kanunun 4. Maddesi ve İlgili Yönetmeliğin 123/6. Maddesine göre disiplin soruşturması başlatılmış olup, savunması istenmişti. Savunmasını 07.12.2021 tarihinde Kurulumuza vermiş ancak yeterli görülmemiştir. Adı geçen binici cezasının 08.12.2021 tarihinden itibaren başlatılmasını talep etmiştir. Bahse konu olayla ilgili olarak 6132 sayılı At Yarışları Hakkındaki Kanunun 4. Maddesi ve ilgili Yönetmeliğinin 123/6 maddesi gereği ( 08.12.2021 gününden başlamak üzere) 7 ( yedi ) gün süreyle sanat icrasından geçici men ve ayrıca 613 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.