At Sahiplerinin Tayin Ettikleri Vekillerin Hastanelerimizde İşlem Yaptırabilmeleri İçin Noter Huzurunda Alınmış Vekaletleri Kulübümüz Ünitelerine İletmiş Olmaları Gerekmektedir.

 Bu Kapsamda, Kulübümüze İletilecek Vekaletnamelerde;

 "Sahibi Bulunduğum Atları Tjk'ya Ait At Hastaneleri Nezdinde Gerçekleştirilecek Tüm Tıbbi İşlemleri Yapmaya, Operasyona Tabi Tutmaya Ve Bu Hususta Gerekli Onayları Vermeye…"

Çerçevesindeki İfadelerin Yer Alması Gerekmektedir.

Vekil Tayin Edilen Kişilerin, Atlara, Eksik İfade İçeren Vekaletnamelerle Herhangi Bir Tıbbi İşlem Yaptırmalarının Mümkün Olmayacağı Hususu,

İlgililere Önemle Duyurulur.