Sayir görevisi Salih SANCAR'ın 5. koşu sonrası atın binicisi Menders AVŞARR'ı darp ettiğinden dolayı 6132 sayılı At Yarışları Kanunun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 126. Maddesine göre 180 (Yüzseksen) gün süre ile trübün ve eklentileri dışında yarışlarla ilgili yer ve tesislere girmekten men (4-c) ve 458 TL. para cezası (4-b1) verilmesi; gün cezasının kararının Yüksek Komiserler Kuruluna teklif edilmesine kesin karar gelinceye kadar cezanın 25.03.2019 tarihinden itibaren tedbiren başlatılmasına karar verilmiştir.