18 Mayıs Çarşamba günü İstanbul Veliefedi Hipodromu'nda yapılan 7. koşu Dünya Arı Günü KV-6/ 4 Yaşlı Araplar koşusunda 1900 metre çim pistte son viraj dönüldükten sonra SARIYERLİ binicisi Ahmet Çelik orta kulvardan koşunun liderliğini korudu. Son 100'den sonra dışından gelen AVŞAR ile başa baş mücadelesinde 2 boy gerisinden, safkanların dışından ŞAHAHMET geldi. Son 50'den sonra AVŞAR'ın binicisi Vedat Abiş, SARIYERLİ'ye ciddi bir tampon faulu yapması ile birlikte iki safkan da sallandı. Dış kulvardan ŞAHAHMET istasyon yapmadan koşunun liderliğini alarak jokeyi Müslüm Çelik ile koşuyu kazandı. AVŞAR faul yapma avantajını iyi değerlendirip koşuyu ikinci bitirirken tampon foulune mağruz kalan SARIYERLİ, jokeyi Ahmet Çelik ile koşuyu üçünçü bitirdi.

Faul Anları Ağır Çekim

Kupa Töreni

Koşuyla İlgili Komiserler Kurulu Kararları

1 numaraya kayıtlı olarak koşan SARIYERLİ isimli atın jokeyi Ahmet ÇELİK, son düzlükte usulsüz kulvar değiştirerek yarış usul ve esaslarını ihlal ettiğinden dolayı Komiserler Kuruluna çağırılmış ve savunma tutanağı tebliğ edilmiş olup, kendisinin isteği üzerine aynı gün savunması alınmıştır. Savunması Kurulumuzca yetersiz görüldüğünden 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrası (a) ve (b-1) bentleri uyarınca ihtar ve 834 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

2 numaraya kayıtlı olarak koşan AFŞAR isimli atın jokeyi Vedat ABİŞ, son düzlükte usulsüz kulvar değiştirerek yarış usul ve esaslarını ihlal ettiğinden dolayı Komiserler Kuruluna çağırılmış ve savunma tutanağı tebliğ edilmiş olup, kendisinin isteği üzerine aynı gün savunması alınmıştır. Savunması Kurulumuzca yetersiz görüldüğünden 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrası (a) ve (b-1) bentleri uyarınca ihtar ve 834 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.