KOŞU NO: 2

6 numaraya kayıtlı olarak koşan RAN isimli atın aprantisi Danyal KAYA, start çıkışında usulsüz kulvar değiştirerek yarış usul ve nizamlarını ihlal ettiğinden dolayı kurulumuza çağırılmış ve savunma tebligatı yapılmış olup kendisinin isteği üzerine aynı gün savunması alınmıştır. Savunması kurulumuzca yetersiz görüldüğünden 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrası (a) ve (b-1) bentleri ile 2.fıkrası uyarınca ihtar ve 919 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

9 numaraya kayıtlı olarak koşan WORLD FAST isimli atın jokeyi Hışman ÇİZİK, start çıkışında usulsüz kulvar değiştirerek yarış usul ve nizamlarını ihlal ettiğinden dolayı kurulumuza çağırılmış ve savunma tebligatı yapılmış olup kendisinin isteği üzerine aynı gün savunması alınmıştır. Savunması kurulumuzca yetersiz görüldüğünden 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrası (a) ve (b-1) bentleri ile 2.fıkrası uyarınca ihtar ve 919 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

2.Koşunun videosu

KOŞU NO: 6

2 numaraya kayıtlı olarak koşan BADESU isimli atın antrenörü Engin KARATAŞ’ ın kurulumuza vermiş olduğu dilekçesinde; 7 numaralı atın jokeyinin kendi atını engellediğinden neticeyi protesto ettiği bildirilmiştir. Yapılan protesto kurulumuzca incelenmiş olup, protestonun reddine karar verilmiştir

11 numaraya kayıtlı olarak koşan TURBO LOGO isimli atın antrenörü Ramazan TAŞDEMİR, atını yeterince eğitemeyerek start makinesinden geç çıkış yapmasına sebebiyet vermesinden dolayı komiserler kuruluna çağırılarak savunma tutanağı tebliğ edilmiş ve kendi isteği üzerine aynı gün savunması alınmıştır. Savunması kurulumuzca yetersiz görüldüğünden 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrası (a) bendi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmıştır.

Protesto Videosu

Koşunun videosu

İstanbul Hipodromunda Komiserler kurulu tarafından verilmiş dğer kararlar