KOŞU NO: 1

3 numarada kayıtlı MIZZEN OF TURKEY isimli atın antrenörü, 5 numarada kayıtlı AKSAKALLI isimli atın jokeyinin kendi atını engellediği gerekçesiyle protesto çekmiştir. Kurulumuzca yapılan inceleme sonucunda, protestonun reddine karar verilmiştir

5 numarada kayıtlı AKSAKKALI isimli atın jokeyi Özcan YILDIRIM son düzlükte yanındaki ata yaklaşmak suretiyle protestoya neden olduğundan, savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış ve aynı tarihte savunmasını vermiştir. Konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 122/7. maddesi (a) ve (b) bendi gereği ihtar ve 458 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

Protesto Videosu

Yarışın Tam Videosu