30 Mart cumaertesi günü adana yeşiloba hipodromunda KOŞU NO: 3, 3 numaralı ÇUKUROVA YAĞIZ isimli atın binicisi F.R.BEBEK, hatalı start çıkışı yaptığı için 6132 sayılı At Yarışı Hakkında Kanunun 4. Maddesi ve İlgili Yönetmeliğin 117. Maddesine göre disiplin soruşturması başlatılmış olup, savunması istenmiştir. Konu ile ilgili savunmasını yasal süresini beklemeden Kurulumuza vermiştir. Ancak savunması yeterli görülmediğinden 3 gün süreyle sanat icrasından men ve 458 TL para cezası verilmiştir.

Yarışın Videosu