5 Koşuda 1 numarada kayıtlı BAŞ KHAN isimli atın aprantisi Musa Kemal CEYLAN yarışın son 800 metrelerinde hatalı kulvar değiştirdiğinden, yanındaki  DARK TOWER yaklaşarak temas ettiğinden ve kazaya sebebiyet verdiğinden, savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış ve aynı tarihte savunmasını vermiştir. Konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117/1. maddesi (c) bendi gereği 15 (onbeş) gün süreyle sanat icrasından men cezası ile cezalandırılmıştır.