5 Nisan Cuma günü İzmir hipodromunda 9.Koşuda 4 numarada kayıtlı STEEL RUNNER isimli atın jokeyi Kadir TOKAÇOĞLU son düzlükte hatalı kulvar değiştirdiğinden ve protestoya neden olduğundan savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış ve aynı tarihte savunmasını vermiştir. Konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117/1. maddesi (c) bendi gereği 5 (beş) gün süreyle sanat icrasından men cezası ile cezalandırılmıştır.