KOŞU NO: 1

3 numaraya kayıtlı olarak koşan BENHALİL isimli atın antrenörü Sedat ÇİFTÇİ' nin kurulumuza vermiş olduğu dilekçesinde; 2 numaralı atın jokeyinin kendi atını engellediğinden neticeyi protesto ettiği bildirilmiştir. Yapılan protesto kurulumuzca incelenmiş olup, protestonun reddine karar verilmiştir.

2 numaraya kayıtlı olarak koşan ÇELİKMAN isimli atın jokeyi Ayhan KURŞUN, son düzlükte usulsüz kulvar değiştirerek yarış usul ve nizamlarını ihlal ettiğinden dolayı kurulumuza çağırılmış ve savunma tebligatı yapılmış olup kendisinin isteği üzerine aynı gün savunması alınmıştır. Savunması kurulumuzca yetersiz görüldüğünden 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrası (a) ve (b-1) bentleri ile 2.fıkrası uyarınca ihtar ve 919 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

PROTESTO KARARI

YARIŞIN VİDEOSU

www.Liderform.com.tr Görüşü.Bu koşuda koşunun sonucunu değiştirecek bir foul görülmeyip koşunun sıralamasına komiserler tarafından değiştirilmemesi doğru bir karardır