T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Yüksek Komiserler Kurulu’nun 18.03.2019 tarih ve 777/Y-3 sayılı toplantısında alman karar gereği;

2019 yılı At Yarışları Genel Hükümlerinin Diğer Hükümler başlıklı 15.maddesinin (d) bendinde yer alan “Koşu esnasında son düzlükte yedi (7), koşunun tamamında ise on (10) defadan fazla kamçı kullanılmaz” hükmünün, 11/04/2019 tarihinden geçerli olmak üzere “Koşu esnasında son düzlükte beş (5), koşunun tamamında ise yedi (7) defadan fazla kamçı kullanılamaz.” şeklinde değiştirilmesine karar verilmiş ve Yarış Otoritesi Bakanlık Makamınca da onaylanmıştır.