Yüksek Komiserler Kurulu’nun 18/03/2019 tarih ve 777/Y-3 sayılı toplantısında alınan karar gereği;

02 Mayıs 2019 Perşembe günü Ankara Hipodromunda koşulması planlanan 4 ve daha yukarı yaşlı safkan İngiliz atlarına mahsus A3 1500 kum koşunun 27 Nisan 2019 Cumartesi gününe alınması ve isminin “Dünya Veteriner Hekimler Günü” olmasına,

27 Nisan 2019 Cumartesi günü Ankara Hipodromunda koşulması planlanan 4 ve daha yukarı yaşlı safkan İngiliz atlarına mahsus Şartlı 4 1200 kum koşunun 02 Mayıs Perşembe gününe alınmasına,

04 Mayıs 2019 Cumartesi günü Ankara Hipodromunda koşulması planlanan 4 ve daha yukarı yaşlı safkan İngiliz atlarına mahsus A3 1900 çim koşudan “Dünya Veteriner Hekimler Günü” isminin silinmesine karar verilmiştir.

İlgililere ilanen duyurulur.