10 Nisan Çarşamba Günü İstanbul Veliefendi Hipodromu

KOŞU NO: 1

8 numaraya kayıtlı olarak koşan ZAMPARA isimli atın antrenörü Ali Seralp GÜRSAN, atını yeterince eğitmeyerek start makinesinden geç çıkış yapmasına sebebiyet vermesinden dolayı komiserler kuruluna çağırılarak savunma tutanağı tebliğ edilmiş ve kendi isteği üzerine aynı gün savunması alınmıştır. Savunması kurulumuzca yetersiz görüldüğünden 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrası (a) ve (b-1) bentleri uyarınca ihtar ve 458 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

KOŞU NO: 3

6 numaraya kayıtlı olarak koşan VİKONYA isimli atın jokeyi Hışman ÇİZİK, son düzlükte usulsüz kulvar değiştirerek yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmesi sebebiyle komiserler kuruluna çağırılmış ve savunma tutanağı tebliğ edilmiştir. Konu ile ilgili savunmasını tebliğ edildiği tarihi izleyen günden itibaren 7 ( yedi ) gün içerisinde kurulumuza ilettikten sonra karar verilecektir.

KOŞU NO: 4

8 numaraya kayıtlı olarak koşan HONORABLE isimli atın jokeyi Metin HAMEDİ, start çıkışında yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ederek içindeki atların koşu yolunu daralttığından dolayı kurulumuza çağırılmış ve savunma tebligatı yapılmış olup kendisinin isteği üzerine aynı gün savunması alınmıştır. Savunması kurulumuzca yetersiz görüldüğünden 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrası (b-1),(c) ve (ç) bentleri uyarınca 7 (yedi) gün süreyle tribün ve eklentileri dışında, yarışlarla ilgili yer ve tesislere girmekten ve sanat icrasından geçici olarak yasaklanmış ve ayrıca 458 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

 

11 Nisan Perşembe Günü Şanlıurfa Hipodromu Komiserler Kurulu kararları

KOŞU NO: 1

3 nolu KARA OĞLAN isimli atın binicisi H.ALTUNDAĞ' ın Yarış usul ve nizamlarına aykırı hareket etmek nedeniyle ifadesi alınmış olup, kendisine 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. Maddeleri gereğince (4-a),(4-b1) bentleri uyarınca İHTAR ve 458 TL para cezası ile cazalandırılmıştır.

12 nolu ICEBERG isimli at start makinasından çıkış yapmaması nedeniyle, Atın Antrenörü A.GÜRGÖZE' nın konu ile ilgili ifadesi alınmış olup, kendisine 6132 S.K. ve At Yarışları Yönetmeliğinin 121. Maddesnin (4-a), (4-b1) bendi gereğince İHTAR ve 458 TL. para cezası verilmiştir. ICEBERG isimli ata eğitilinceye kadar Yönetmeliğin 9/J maddesi uyarınca 15 (Onbeş) gün süre ile idman ettirilip starta alışıncaya kadar koşulara girmekten yasaklama cezası verilmiştir

KOŞU NO: 2

3 nolu DİZDARMERT isimli atın Jokeyi Halil İbrahim AKKAYA' nın son düzlükte fazla sayıda kamçı kullanmadan dolayı savunması istenmitir

KOŞU NO: 3

1 nolu ATEŞ TUTAN isimli at start makinasından çıkış yapmaması nedeniyle, Atın Antrenörü M.KEKLİK' in konu ile ilgili ifadesi alınmış olup, kendisine 6132 S.K. ve At Yarışları Yönetmeliğinin 121. Maddesnin (4-a), (4-b1) bendi gereğince İHTAR ve 458 TL. para cezası verilmiştir. ATEŞ TUTAN isimli ata eğitilinceye kadar Yönetmeliğin 9/J maddesi uyarınca 15 (Onbeş) gün süre ile idman ettirilip starta alışıncaya kadar koşulara girmekten yasaklama cezası verilmiştir.

KOŞU NO: 5

6 nolu CEVHER isimli atın binicisi V.DEMİR' in Yarış usul ve nizamlarına aykırı hareket etmek nedeniyle ifadesi alınmış olup, kendisine 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve Yönetmeliğinin 117. maddesinin 4-a bendi gereğince İHTAR cezası verilmitir.

8 nolu CANGOBAK isimli atın binicisi Menderes AVŞAR' ın Son düzlükte hatalı kulvar değişikliği nedeniyle ifadesi alınmış olup, kendisine 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. Maddeleri gereğince (4-a),(4-b1) bentleri uyarınca İHTAR ve 458 TL para cezası ile cazalandırılmıştır. 

KOŞU NO: 7

1 nolu SİPAN isimli at start makinasından çıkış yapmaması nedeniyle, Atın Antrenörü A.E.KARAKURT' un konu ile ilgili ifadesi alınmış olup, kendisine 6132 S.K. ve At Yarışları Yönetmeliğinin 121. Maddesnin (4-a), (4-b1) bendi gereğince İHTAR ve 458 TL. para cezası verilmiştir. SİPAN isimli ata eğitilinceye kadar Yönetmeliğin 9/J maddesi uyarınca 15 (Onbeş) gün süre ile idman ettirilip starta alışıncaya kadar koşulara girmekten yasaklama cezası verilmiştir.

KOŞU NO: 8

11 numaralı GÜZELİM isimli at start makinesinden çıkış yapmadığından Atın Antrenörü A.E.KARAKURT' un konu ile ilgili ifadesi alınmış olup, kendisine 6132 S.K. ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117. Maddesi gereğince (4-a) bentleri gereği İHTAR cezası verilmiştir. GÜZELİM isimli ata eğitilinceye kadar Yönetmeliğin 9/J maddesi uyarınca 15 (Onbeş) gün süre ile idman ettirilip starta alışıncaya kadar koşulara girmekten yasaklama cezası verilmiştir

11 Nisan Perşembe Günü Şirinyer Hipodromu Komiserler Kurulu Kararları

KOŞU NO: 2

5 numarada kayıtlı GÖRKEM isimli atın jokeyi Barış KURDU kamçı konusunda sözlü olarak uyarılmıştır. 

KOŞU NO: 3

3 numarada kayıtlı BARUTEFE isimli atın jokeyi Mehmet KAYA son düzlükte hatalı kulvar değiştirdiğinden savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış ve savunmasını aynı tarihte vermiştir. Konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117/1. maddesi (a) bendi gereği ihtar cezası ile cezalandırılmıştır.

3 numarada kayıtlı BARUTEFE isimli atın jokeyi Mehmet KAYA start çıkışında hatalı kulvar değiştirdiğinden savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış ve savunmasını aynı tarihte vermiştir. Konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117/1. maddesi (a, b-1) bendi gereği ihtar ve 458 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

KOŞU NO: 5

2 numarada kayıtlı BIG EAGLE GIRL isimli atın jokeyi Onur ÖZTÜRK son düzlükte hatalı kulvar değiştirdiğinden savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış ve savunmasını aynı tarihte vermiştir. Konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117/1. maddesi (a, b-1) bendi gereği ihtar ve 458 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

KOŞU NO: 7

2 numarada kayıtlı DEMİRPOYRAZIM isimli atın jokeyi Hüseyin ŞİMŞEK son düzlükte hatalı kulvar değiştirdiğinden savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış ve savunmasını aynı tarihte vermiştir. Konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117/1. maddesi (a, b-1) bendi gereği ihtar ve 458 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.