17/01/2021 17:30 - 1. KOŞU/ŞARTLI-4

3 YAŞLI İNGILIZLER (1. ÇİFTE, 7'Lİ PLASE, 1. 3'LÜ GANYAN bu koşudan başlar, GANYAN, SIRALI İKİLİ)

 • 1300 m
 • 1.  54.000 TL 2.  21.600 TL 3.  10.800 TL 4.  5.400 TL
G.P H.P Adı Takılar Kg Jokey R/C/Yas ST TOTO O A/S En İyi Derece Pist/Şehir KGS AGF
117 40 1. ÇINARIM KG 56+0.40 H.ÇİZİK1/0 A/E/3 3
411135
57 1,21,59 NR Şan 57 1,23,68 NE 22 -
61 38 2. KORDEMİR KGKDB 56+1.20 M.AVŞAR5/2 D/E/3 t6
511116
57 1,28,88 NE Ada 57 1,28,88 NE 19 -
59 38 3. LONG FIELD KG 56+0.90 M.AKYAVUZ2/0 D/E/3 t5
21582
56 1,21,40 NE Ada 56 1,21,40 NE 25 -
84 42 4. OOKAZI KGK 56 A.SÖZEN1/0 D/E/3 4
92153
56 1,23,50 NE Ada 56 1,23,50 NE 8 -
126 45 5. THE RED SONYA KGK 54 M.S.ÇELİK3/1AP A/D/3 2
10111
54 1,21,04 NE Ada 54 1,21,04 NE 14 -
72 35 6. GÖRKEM BABA 54+2.00 V.DEMİR4/1 D/E/3 1
58814
56 1,23,62 NE Ada 56 1,23,62 NE 15 -

17/01/2021 18:00 - 2. KOŞU/ŞARTLI-4/DHÖW

4 YAŞLI ARAPLAR (6'LI GANYAN, 2. ÇİFTE bu koşudan başlar, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ)

 • 1500 m
 • 1.  54.000 TL 2.  21.600 TL 3.  10.800 TL 4.  5.400 TL
G.P H.P Adı Takılar Kg Jokey R/C/Yas ST TOTO O A/S En İyi Derece Pist/Şehir KGS AGF
51 39 1. HANDASSA KGK 57+0.20 E.ÇANKAYA4/0AP A/A/4 5
25219
57 1,52,37 NR Ank 57 -- -- 19 %7(6)
131 51 2. ŞEF NURİ KGDB 56 F.ÇETİN1/0 A/A/4 7
33618
57 1,49,20 NR Ank 57 1,51,03 NE 14 %12(5)
87 45 3. BERATEFE DB 58 A.SÖZEN7/1 K/A/4 2
35342
58 1,45,65 NE Ada 58 1,45,65 NE 7 %20(2)
62 44 4. SAİTBEY KG 56 M.S.ÇELİK1/0AP A/A/4 t9
214745
56 1,48,11 NE Ada 56 1,48,11 NE 26 %16(3)
32 41 5. YELTAYBEY KGDB 58+0.50 H.KATI2/0 A/A/4 t8
75596
58 1,49,31 NE Ada 58 1,49,31 NE 8 %2(8)
149 48 6. DEMİRDALGA KG 56+0.50 H.ÇİZİK2/1 A/K/4 6
122131
56 1,45,28 NE Ada 56 1,45,28 NE 5 %22(1)
74 40 7. KARA KİRAZ KGK 56+0.80 M.AKYAVUZ1/0 D/K/4 4
21233
56 1,46,23 NE Ada 56 1,46,23 NE 8 %14(4)
48 38 8. TEKİNZADE KGDB 56 E.SİNCAN2/0 A/A/4 1
19867
56 1,49,74 NE Ada 56 1,49,74 NE 14 %2(9)
27 44 9. SERT AYHAN KGK 55+0.70 H.BUDAK1/0 A/A/4 3
148114
55 1,47,41 NE Ada 55 1,47,41 NE 106 %5(7)

17/01/2021 18:30 - 3. KOŞU/MAIDEN/DHÖ/D

4 YAŞLI ARAPLAR (5'Lİ GANYAN, 3. ÇİFTE bu koşudan başlar, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, ÜÇLÜ BAHİS, PLASE, PLASE İKİLİ, SIRALI 5 Lİ BAHİS)

 • 1400 m
 • 1.  60.000 TL 2.  24.000 TL 3.  12.000 TL 4.  6.000 TL
G.P H.P Adı Takılar Kg Jokey R/C/Yas ST TOTO O A/S En İyi Derece Pist/Şehir KGS AGF
81 29 1. ADANA ZAMBAĞI KGDB 56 M.S.ÇELİK3/0AP K/K/4 7
64482
56 1,41,12 NE Ada 56 1,41,12 NE 7 %14(2)
116 14 2. ANKA KIZI KGDB 58 M.KESKİN1/0 K/K/4 12
65710
58 1,44,88 NE Ada 58 1,44,88 NE 15 %7(7)
53 14 3. DÜNYAM KGKDB 58 M.K.KUMBASAR2/0AP A/K/4 1
117969
58 1,44,06 NE Ada 58 1,44,06 NE 15 %4(8)
128 34 4. FLYING GIRL KG 58 F.R.BEBEK7/1 A/K/4 t13
53533
58 1,41,13 NE Ada 58 1,41,13 NE 15 %24(1)
12 22 5. GÖKBÖRİ KGDB 58 HAKAN YILDIZ2/0 D/K/4 10
1074116
58 1,41,76 NE Ada 58 1,41,76 NE 15 %10(6)
26 9 6. KIZIM KÜBRA KGDB 58 H.BUDAK2/0 D/K/4 3
66107
58 1,42,80 NE Ada 58 1,42,80 NE 15 %1(13)
9 21 7. KİNEM HATUN KG 58+0.10 U.TEMUR2/0 D/K/4 8
510111211
58 1,48,28 NE Ada 58 1,48,28 NE 7 %1(10)
38 0 8. KUTUPYILDIZI KGK 56+1.50 MAHSUN TURAN1/0AP K/K/4 2
1112
57 1,55,61 NE Ada 57 1,55,61 NE 15 %1(9)
93 27 9. RİJBİN DB 54+0.40 M.ÖZDEMİR4/0 K/K/4 4
89524
54 1,41,44 NE Ada 54 1,41,44 NE 15 %13(3)
41 8 10. SAYĞIN GÖLÜ KGDB 55+2.00 E.ÇANKAYA1/0AP K/K/4 6
121112813
57 2,00,10 NE Ada 57 2,00,10 NE 154 %1(11)
17 13 11. SEVDAKUŞU KG 54 M.KIYAK5/0 K/K/4 9
711875
54 1,41,75 NE Ada 54 1,41,75 NE 15 %1(12)
74 19 12. SEVİMLİ KIZ KGK 58+0.30 H.KATI2/0 K/K/4 5
129648
58 1,43,08 NE Ada 58 1,43,08 NE 15 %11(5)
62 27 13. TATLI ÜÇAR KG 58 M.AKYAVUZ3/1 A/K/4 11
83761
58 1,40,09 NE Ada 58 1,40,09 NE 15 %12(4)

17/01/2021 19:00 - 4. KOŞU/ŞARTLI-3/DHÖW

4 VE YUKARI ARAPLAR (4'LÜ GANYAN, 4. ÇİFTE bu koşudan başlar, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, ÜÇLÜ BAHİS, PLASE, PLASE İKİLİ)

 • 1900 m
 • 1.  45.500 TL 2.  18.200 TL 3.  9.100 TL 4.  4.550 TL
G.P H.P Adı Takılar Kg Jokey R/C/Yas ST TOTO O A/S En İyi Derece Pist/Şehir KGS AGF
41 35 1. BAYÇINAR KGKDB 55+0.50 M.G.ARSLAN1/0AP K/A/7 t10
77547
52 2,17,06 NR Koc 52 2,17,28 NR 8 %1(8)
58 90 2. BOZTEPEBEYİ KG 58 M.K.KUMBASAR19/1AP A/A/8 3
59443
58 2,13,86 NR Ada 58 2,13,86 NR 19 %5(5)
162 101 3. ÇELİKKALKAN KG 58 A.SÖZEN21/5 D/A/7 t5
33941
58 2,13,77 NE Ada 58 2,13,77 NE 12 %45(1)
81 81 4. DERİN MAVİ KGDB 58 U.TEMUR15/2 A/A/6 2
25522
61 2,13,25 NR Ada 61 2,13,25 NR 7 %12(3)
153 97 5. DOMANİÇ KG 58 M.AKYAVUZ11/4 K/A/8 1
52116
56 2,14,01 NR Ada 56 2,14,01 NR 21 %22(2)
32 89 6. HÜRADAM KGK 58 H.ÇİZİK5/2 K/A/7 t8
385115
58 2,16,03 NE Ank 58 2,16,46 NE 7 %5(6)
16 79 7. KAFADAR KGKDB 58+0.10 V.DEMİR2/0 A/A/9 t6
65778
56 2,13,64 NR İzm 56 2,17,22 NR 7 %2(7)
9 49 8. KARA ATİK KG 55+2.00 E.ÇANKAYA3/1AP D/A/6 t7
1392159
59 2,18,46 NR Ada 59 2,18,46 NR 33 %1(9)
27 81 9. O BİR REİS KG 56 M.S.ÇELİK2/0AP K/A/5 4
8108104
56 2,16,02 NE Ada 56 2,16,02 NE 41 %6(4)
65 97 10. TAŞKIR KGK 54 M.ÖZDEMİR6/0 A/A/9 t9
45426
58 2,14,24 NR Ada 58 2,14,24 NR 5 %1(10)

17/01/2021 19:30 - 5. KOŞU/KV-6/HALİS KÖKBUDAK KOŞUSU KŞ.

4 VE YUKARI İNGILIZLER (5. ÇİFTE, 2. 3'LÜ GANYAN bu koşudan başlar, GANYAN, SIRALI İKİLİ)

 • 1400 m
 • 1.  80.000 TL 2.  32.000 TL 3.  16.000 TL 4.  8.000 TL
G.P H.P Adı Takılar Kg Jokey R/C/Yas ST TOTO O A/S En İyi Derece Pist/Şehir KGS AGF
164 99 1. ALBERTO KGDB 55+1.40 H.ÇİZİK2/1 A/A/6 t5
26816
59 1,25,40 IS Ada 59 1,25,40 IS 14 %40(1)
87 90 2. DUELLO K 55 A.SÖZEN2/0 D/A/5 t6
42124
56 1,25,94 SU Ada 56 1,25,94 SU 35 %14(3)
43 92 3. INTO KGDB 55+2.00 E.KILIK9/5 D/A/5 1
11142
58 1,26,14 NR Koc 58 1,26,81 NE 5 %9(4)
171 90 4. KING BERKAY KG 55+1.20 Ö.YILDIRIM2/0 A/A/4 2
115125
58 1,25,72 NR Ank 58 1,26,47 NR 15 %28(2)
65 89 5. VICTOR WOLLES KG 55+1.10 F.R.BEBEK7/1 D/A/5 t4
33373
56 1,26,98 NE Ada 56 1,26,98 NE 21 %4(6)
29 89 6. CONTENDER KGKDB 54+2.00 M.AKYAVUZ9/4 D/A/4 3
22381
56 1,26,55 NE Ada 56 1,26,55 NE 15 %5(5)

17/01/2021 20:00 - 6. KOŞU/MAIDEN/DHÖ/D

4 YAŞLI ARAPLAR (6. ÇİFTE bu koşudan başlar, GANYAN, TABELA BAHİS, TABELA BAHİS SIRASIZ, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, PLASE, PLASE İKİLİ, SIRALI 5 Lİ BAHİS)

 • 1400 m
 • 1.  60.000 TL 2.  24.000 TL 3.  12.000 TL 4.  6.000 TL
G.P H.P Adı Takılar Kg Jokey R/C/Yas ST TOTO O A/S En İyi Derece Pist/Şehir KGS AGF
53 14 1. BEDOLİKAYA KGDB 58 F.R.BEBEK6/0 A/K/4 3
1341068
58 1,42,98 NE Ada 58 1,42,98 NE 15 %2(11)
86 20 2. ÇÖMLEKÇİ KIZI KG 54+0.20 N.DEMİR2/0 K/K/4 8
64946
54 1,41,66 NE Ada 54 1,41,66 NE 15 %3(8)
145 0 3. DERYADENİZ KGK 58 M.BAYIR4/0 A/K/4 9
22
58 1,41,03 NE Ada 58 1,41,03 NE 15 %34(1)
71 23 4. DİLDE KGK 55+1.80 E.ÇANKAYA1/0AP A/K/4 4
33109
56 1,46,45 NE Ada 56 1,46,45 NE 15 %6(6)
138 29 5. ES ES HATUN KGK 58 Ö.YILDIRIM2/0 D/K/4 5
943312
53 1,40,72 NR Ada 53 1,40,72 NR 19 %22(2)
93 29 6. KELKİTLİ DB 54 VEDAT ABİŞ3/0 K/K/4 7
1110827
54 1,41,89 NE Ada 54 1,41,89 NE 15 %9(3)
27 8 7. NAZLI BEBEK KGDB 58 H.BUDAK4/0 A/K/4 13
14611711
58 1,47,10 NE Ada 58 1,47,10 NE 15 %1(12)
62 27 8. ÖZDEMİRGÜLÜ KGK 56 M.S.ÇELİK1/1AP A/K/4 t14
82451
56 1,40,76 NE Ada 56 1,40,76 NE 15 %8(4)
13 21 9. SESLİ YILDIZ KGDB 58 E.TUNÇ4/0 K/K/4 10
9119513
58 1,48,66 NE Ada 58 1,48,66 NE 15 %2(10)
41 24 10. SÜYÜMBİKE 54+0.50 F.ÇETİN6/1 A/K/4 11
810934
54 1,41,19 NE Ada 54 1,41,19 NE 15 %4(7)
38 27 11. ŞEF SULTAN KGDB 58 H.ÇİZİK3/0 K/K/4 2
55655
58 1,41,49 NE Ada 58 1,41,49 NE 15 %7(5)
9 18 12. ŞENTÜRK KGK 58 M.K.KUMBASAR4/0AP K/K/4 1
612743
58 1,41,15 NE Ada 58 1,41,15 NE 15 %2(9)
11 10 13. TUNCİKO KG 54 M.KIYAK2/0 A/K/4 6
81013910
54 1,46,87 NE Ada 54 1,46,87 NE 15 %0(9)
7 0 14. YUSUFUN GÜLÜ KGK 58 M.KESKİN1/0 A/K/4 12
1214
52 1,49,31 NR Ada 52 1,49,31 NR 7 %1(13)

17/01/2021 20:30 - 7. KOŞU/HAND-15/D

4 VE YUKARI İNGILIZLER (GANYAN, TABELA BAHİS, TABELA BAHİS SIRASIZ, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, PLASE, PLASE İKİLİ, SIRALI 5 Lİ BAHİS)

 • 1200 m
 • 1.  54.000 TL 2.  21.600 TL 3.  10.800 TL 4.  5.400 TL
G.P H.P Adı Takılar Kg Jokey R/C/Yas ST TOTO O A/S En İyi Derece Pist/Şehir KGS AGF
89 61 1. FARA FERN DB 63 H.ÇİZİK2/0 A/K/5 t12
34253
58 1,14,66 NR Ada 58 1,14,66 NR 19 %14(3)
18 60 2. BOLT GIRL KG 60.5 M.G.ARSLAN1/0AP D/K/5 t10
61021010
57 1,13,77 IS Diy 57 1,14,13 NR 15 %6(7)
51 60 3. DIRECT WIN KGDB 59.5 VEDAT ABİŞ1/0 D/K/5 5
111074
59 1,15,03 NE Ada 59 1,15,03 NE 29 %3(10)
159 60 4. REINA DE DIAMANTES KGKDB 60.5 E.ÇANKAYA4/0AP D/K/5 t14
42332
60 1,14,66 NE Ada 60 1,14,66 NE 15 %15(2)
25 46 5. AFRA TAFRA KG 53+1.90 A.ÇANKAYA5/1 D/K/5 1
477116
54 1,15,40 NE Ada 54 1,15,40 NE 7 %5(8)
141 49 6. POETIC CHARM K 56+0.30 Ö.YILDIRIM3/1 K/K/4 7
15741
56 1,14,01 NE Ada 56 1,14,01 NE 21 %18(1)
74 44 7. KOCA HATUN 53.5 A.SÖZEN1/0 D/K/4 2
64365
57 1,15,58 NR Ank 57 -- -- 22 %2(14)
62 41 8. BOSENDRA K 52+1.40 M.KESKİN4/0 D/K/4 6
71668
53 1,15,97 NE Ada 53 1,15,97 NE 40 %3(9)
14 37 9. ANGEL SPIRIT DB 50+2.00 M.BAYIR3/0 A/K/4 t9
79457
52 1,15,60 NE Ada 52 1,15,60 NE 7 %10(5)
11 31 10. LİDER KGKDB 50+2.00 E.TUNÇ1/0 D/K/4 4
87435
52 1,15,24 NE Ada 52 1,15,24 NE 29 %11(4)
47 31 11. VICTORY LAP KG 50 S.ERKUŞ1/0 A/K/4 3
109376
-- -- -- -- -- -- -- 26 %4(13)
12 28 12. RIO LA RIO KGDB 50+2.00 H.KILIÇARSLAN4/0 D/K/4 t11
8331411
52 1,15,29 NR Ada 52 1,15,29 NR 22 %7(6)
9 22 13. ASHOKA KGDB 50+2.00 M.K.KUMBASAR7/0AP A/K/5 t13
5681112
55 1,18,62 NR Ada 55 1,18,62 NR 19 %1(12)
36 18 14. LUSINGA DB 50+2.00 SER.YILDIZ1/0AP A/K/7 8
113999
54 1,14,46 NR Koc 54 1,16,78 NR 10 %1(11)
İletişim