KOŞU NO: 7

6 numarada kayıtlı HEEGRAN isimli atın antrenörü Emrah ÇUKURKAŞ, kurulumuza vermiş olduğu dilekçesinde 3 numaralı atın jokeylerinin kendi atını engellediğinden neticeyi protesto ettiği bildirilmiş, koşu kurulumuzca incelenmiş olup protestonun reddine karar verilmiştir.

Protestoya www.Liderform.com.tr Görüşü

Son Viraj Dönüldükden sonra hafif bir foul görülmesine rağmen koşunun sıralamasını değiştirecek boyutda görülmemiştir.

PROTESTO VİDEOSU

YARIŞIN VİDEOSU