İSTANBUL

KOŞU NO: 3

9 numaraya kayıtlı GOLDEN LION isimli atın antrenörü Mehmet AKKILIÇ, atını yeteri kadar eğitemeyerek start makinesine geç giriş yapmasına sebebiyet vermesinden dolayı komiserler kuruluna çağırılarak savunma tutanağı tebliğ edilmiş ve kendi isteği üzerine aynı gün savunması alınmıştır. Savunması kurulumuzca yetersiz görüldüğünden 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrası (a) ve (b-1) bentleri uyarınca ihtar ve 458 TL cezası ile cezalandırılmıştır.

KOŞU NO: 4

4 numaraya kayıtlı olarak koşan HÜRAT isimli at start makinesine geç giriş yapması ve suçunun tekerrür etmesinden dolayı, At Yarışları Yönetmeliğinin 9.maddesinin (j) bendi uyarınca 15 gün süreyle koşulara katılmaktan yasaklanmış ayrıca antrenörü Metin ACAR, atını yeterince eğitmeyerek start makinesine geç giriş yapmasına sebebiyet vermesinden dolayı komiserler kuruluna çağırılarak savunma tutanağı tebliğ edilmiş ve kendi isteği üzerine aynı gün savunması alınmıştır. Savunması kurulumuzca yetersiz görüldüğünden 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrası (a) ve (b-1) bentleri uyarınca ihtar ve 458 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

KOŞU NO: 6

13 numaraya kayıtlı CİHANIN OĞLU isimli atın antrenörü Şükrü ÇELİK, atını yeteri kadar eğitemeyerek start makinesinden çıkış yapmamasına sebebiyet verdiğinden dolayı komiserler kuruluna çağırılarak savunma tutanağı tebliğ edilmiş ve kendi isteği üzerine aynı gün savunması alınmıştır. Savunması kurulumuzca yetersiz görüldüğünden 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrası (a) ve (b-1) bentleri uyarınca ihtar ve 458 TL cezası ile cezalandırılmıştır.

KOŞU NO: 7

3 numarada kayıtlı TATVAN İNCİSİ isimli atın antrenörü İbrahim BEKİROĞULLARI’ nın kurulumuza vermiş olduğu dilekçesinde; 1 numaralı atın jokeyinin kendi atını engellediğinden neticeyi protesto ettiği bildirilmiştir.Yapılan protesto kurulumuzca incelenmiş olup, protestonun reddine karar verilmiştir.

1 numaraya kayıtlı olarak koşan ISKRA isimli atın jokeyi Selim KAYA, son düzlükte yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ettiğinden dolayı kurulumuza çağırılmış ve savunma tebligatı yapılmış olup kendisinin isteği üzerine aynı gün savunması alınmıştır. Savunması kurulumuzca yetersiz görüldüğünden 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrası (a) ve (b-1) bentleri uyarınca ihtar ve 458 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

KOŞU NO: 8

2 numaraya kayıtlı HAZAR DENİZİ isimli atın antrenörü Velat KARAKUŞ, deklare ettiği apranti Ahmet Hasan BAYAR'ın raporlu olması nedeniyle yerine binici tayini yapması gerektiği kendisine bildirildiği halde, yeterli zaman ve atanabilecek apranti mevcut olmasına rağmen apranti ataması yapmak yerine atını koşudan çıkararak yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ettiğinden dolayı komiserler kuruluna çağırılarak savunma tutanağı tebliğ edilmiş ve kendi isteği üzerine aynı gün savunması alınmıştır. Savunması kurulumuzca yetersiz görüldüğünden 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrası (a) bendi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmıştır.

KOŞU NO: 9

8 numaraya kayıtlı olarak koşan KENOBI isimli atın antrenörü Tarkan ŞİT , atını iyi eğitemeyerek start makinesine geç giriş yapmasına sebebiyet vermesinden dolayı komiserler kuruluna çağırılarak savunma tutanağı tebliğ edilmiştir. Konu ile ilgili savunmasını tebliğ edildiği tarihi izleyen günden itibaren 7 ( yedi ) gün içerisinde kurulumuza ilettikten sonra karar verilecektir.

ADANA

KOŞU NO: 1

1. koşuda, 8 numaralı ADANA isimli atın binicisi M.A.SOLMAZ, start çıkışında yarış usul ve nizamlarına aykırı hareket etmesinden dolayı 6132 sayılı At Yarışı Hakkında Kanunun 4. Maddesi ve İlgili Yönetmeliğin 117/1. Maddesine göre disiplin soruşturması başlatılmış olup, savunması istenmiştir. Konu ile ilgili savunmasını yasal süresini beklemeden Kurulumuza vermiştir. Ancak savunması yeterli görülmediğinden 7 gün süreyle sanat icrasından men ve 458 TL para cezası verilmiştir.

YARIŞIN VİDEOSU

KOŞU NO: 2

2.koşuda, 4 numaralı ALÇİNİM isimli atın start makinası önünde ön sol ayak nalı düşmesi nedeniyle yarıştan çıkartılmıştır ( 6132 Sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan Yönetmeliğinin 27/1-d ).

Yine aynı koşuda, 5 numaralı BLACK HORSE isimli atın binicisi İ. GÖÇER, start çıkışında yarış usul ve nizamlarına aykırı hareket etmesinden dolayı 6132 sayılı At Yarışı Hakkında Kanunun 4. Maddesi ve İlgili Yönetmeliğin 117/1. Maddesine göre disiplin soruşturması başlatılmış olup, savunması istenmiştir. Konu ile ilgili savunmasını yasal süresini beklemeden Kurulumuza vermiştir. Ancak savunması yeterli görülmediğinden İhtar ve 458 TL para cezası verilmiştir. 

KOŞU NO: 9

9.Koşuda, 11 numaralı MİNORKA isimli at starttan çıkmadığı için 6132 Sayılı At Yarışları Kanunu ve ilgili Yönetmeliğinin 9/j maddesi gereğince 15 gün süreyle yarışa katılmamasına, atın antrenörü M. DAŞ 'a atını iyi antrene ettirmediği için ihtar ve 458 TL para cezası verilmiştir.