İstanbul 1.YARIŞ GÜNÜ RAPORU

KOŞU NO: 1

10 numaraya kayıtlı olarak koşan YALVAÇHAN isimli atın antrenörü Osman GÜNDOĞDİ, atını yeteri kadar eğitemeyerek start makinesine geç giriş yapmasına sebebiyet vermesinden dolayı komiserler kuruluna çağırılarak savunma tutanağı tebliğ edilmiş olup, kendisinin isteği üzerine aynı gün savunması alınmıştır. Savunması kurulumuzca yetersiz görüldüğünden 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrası (a) bendi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmıştır.

6 numaraya kayıtlı olarak koşan EŞREFOĞLUBEYİ isimli atın jokeyi Hışman ÇİZİK, son düzlükte yarış usul ve esaslarını ihlal ettiğinden dolayı komiserler kuruluna çağırılmış ve savunma tutanağı tebliğ edilmiştir. Konu ile ilgili savunmasını tebliğ edildiği tarihi izleyen günden itibaren 7 ( yedi ) gün içerisinde kurulumuza ilettikten sonra karar verilecektir.

11 numaraya kayıtlı olarak koşan ARZU GELİN isimli atın jokeyi Mustafa ÇİÇEK, starttan çıktıktan sonra yarış usul ve esaslarını ihlal ettiğinden dolayı kurulumuza çağırılmış ve savunma tebligatı yapılmış olup, kendisinin isteği üzerine aynı gün savunması alınmıştır. Savunması kurulumuzca yetersiz görüldüğünden 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrası (a) bendi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmıştır.

KOŞU NO: 2

10 numaraya kayıtlı olarak koşan CAHİT AĞA isimli atın aprantisi Göktan KAYIP, son düzlükte fazla sayıda (6 ADET) kamçı kullanması sebebiyle kurulumuza çağırılmış ve savunma tutanağı tebliğ edilmiştir. Konu ile ilgili savunmasını tebliğ edildiği tarihi izleyen günden itibaren 7 ( yedi ) gün içerisinde kurulumuza ilettikten sonra karar verilecektir.

11 numaraya kayıtlı olarak koşan İZTAN isimli atın jokeyi Metin HAMEDİ, starttan çıktıktan sonra yarış usul ve esaslarını ihlal ettiğinden dolayı kurulumuza çağırılmış ve savunma tebligatı yapılmış olup, kendisinin isteği üzerine aynı gün savunması alınmıştır. Savunması kurulumuzca yetersiz görüldüğünden 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrası (a) bendi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmıştır.

2 numaraya kayıtlı olarak koşan ŞAHİNSEMİH isimli atın jokeyi Gökhan KOCAKAYA, starttan çıktıktan sonra yarış usul ve esaslarını ihlal ettiğinden dolayı kurulumuza çağırılmış ve savunma tebligatı yapılmış olup, kendisinin isteği üzerine aynı gün savunması alınmıştır. Savunması kurulumuzca yetersiz görüldüğünden 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrası (a) bendi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmıştır.

KOŞU NO: 3

1 numaraya kayıtlı olarak koşan ALTINKAPLI isimli atın antrenörü Atilla GÖKÇE, deklare ettiği seyisi doping mahallinde bulundurmaması sebebiyle komiserler kuruluna çağırılmış ve savunma tutanağı tebliğ edilmiş olup, kendisinin isteği üzerine aynı gün savunması alınmıştır. Savunması kurulumuzca yetersiz görüldüğünden 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrası (a) ve (b-1) bentleri uyarınca ihtar ve 562 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

7 numaraya kayıtlı olarak koşan KOŞTURBO isimli atın jokeyi Halis KARATAŞ, start çıkışında yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ettiğinden dolayı komiserler kuruluna çağırılmış ve savunma tebligatı yapılmış olup, kendisinin isteği üzerine aynı gün savunması alınmıştır. Savunması kurulumuzca yetersiz görüldüğünden 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrası (a) bendi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmıştır.

4 numaraya kayıtlı olarak koşan GÖKÇESTAR isimli atın jokeyi Mehmet KAYA, son viraj dönülürken yarış usul ve esaslarını ihlal ettiğinden dolayı kurulumuza çağırılmış ve savunma tebligatı yapılmış olup kendisinin isteği üzerine aynı gün savunması alınmıştır. Savunması kurulumuzca yetersiz görüldüğünden 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesi 1. fıkrası (a) bendi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmıştır.

KOŞU NO: 4

9 numaraya kayıtlı MERİH isimli atın antrenörü Halis YILDIZ’ ın kurulumuza vermiş olduğu dilekçesinde; 6 numaralı atın jokeyinin kendi atını engellediğinden neticeyi protesto ettiği bildirilmiştir. Yapılan protesto kurulumuzca incelenmiş olup, protestonun reddine karar verilmiştir.

6 numaraya kayıtlı olarak koşan UMUTLU isimli atın aprantisi Danyal KAYA, son düzlükte usulsüz kulvar değiştirerek yarış usul ve esaslarını ihlal ettiğinden dolayı komiserler kuruluna çağırılmış ve savunma tutanağı tebliğ edilmiş olup, kendisinin isteği üzerine aynı gün savunması alınmıştır. Savunması kurulumuzca yetersiz görüldüğünden 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrası (a) ve (b-1) bentleri uyarınca ihtar ve 562 TL para cezası ile cezalandırılmıştır

Bu koşuda protestonun koşu sıralamasını değiştirecek bir şey bulunamadı. Komiserler kurulu kararını doğru buluyoruz 

KOŞU NO: 6

9 numaraya kayıtlı olarak koşan STEEL MAN isimli atın jokeyi Metin HAMEDİ, son düzlükte yarış usul ve esaslarını ihlal ettiğinden dolayı komiserler kuruluna çağırılmış ve savunma tutanağı tebliğ edilmiş olup, kendisinin isteği üzerine aynı gün savunması alınmıştır. Savunması kurulumuzca yetersiz görüldüğünden 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrası (a) bendi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmıştır.

KOŞU NO: 8

9 numaraya kayıtlı olarak koşan TOROS isimli atın antrenörü Metin TEKDOĞAN, atını yeteri kadar eğitemeyerek start makinesine geç giriş yapmasına sebebiyet vermesinden dolayı komiserler kuruluna çağırılarak savunma tutanağı tebliğ edilmiş olup, kendisinin isteği üzerine aynı gün savunması alınmıştır. Savunması kurulumuzca yetersiz görüldüğünden 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrası (a) bendi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmıştır.

KOŞU NO: 9

6 numaraya kayıtlı olarak koşan KIYMETLİ TAY isimli atın antrenörü Ömer GÜNELİ, atını yeteri kadar eğitemeyerek start makinesine geç giriş yapmasına sebebiyet vermesinden dolayı komiserler kuruluna çağırılarak savunma tutanağı tebliğ edilmiş olup, kendisinin isteği üzerine aynı gün savunması alınmıştır. Savunması kurulumuzca yetersiz görüldüğünden 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrası (a) bendi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmıştır.

 

ÇARŞAMBA Elazığ 1.YARIŞ GÜNÜ RAPORU

KOŞU NO: 1

9 numaralı ŞEHBALİN KIZI adlı atın binicisi Mehmet TAŞKAYA, start çıkışından sonra hatalı kulvar değiştirerek yarış usul ve esaslarını ihlal ettiğinden Komiserler Kuruluna çağrılmış ve sözlü olarak ihtar edilmiştir.

KOŞU NO: 2

4 numaralı REMİLİKIZ adlı ata binen M.Baran ÇAKMAK, tartı mahallinin düzen ve disiplininin bozulmasına sebep olduğundan kurulumuza çağrılmış konu ile ilgili savunma tebligatı yapılmış, kendisinin isteği üzerine aynı gün savunması alınmıştır. Savunması kurulumuzca yetersiz görülmediğinden 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 126. maddesinin 1. fıkrası uyarınca 562 TL para cezası ve yedi (7) gün süreyle tribün ve eklentileri dışında yarışlarla ilgili yer ve tesisleri girmekten ve sanat icra etmekten yasaklama cezası ile cezalandırılmıştır.

KOŞU NO: 3

 9 numaralı GECELERİN YILDIZI adlı atın binicisi Hüseyin ALTUNKILIÇ ile 10 numaralı HORIKCAN adlı ata binen Sadık ALTAY start çıkışından sonra hatalı kulvar değiştirerek yarış usul ve esaslarını ihlal ettiklerinden Komiserler Kuruluna çağrılmış ve sözlü olarak ihtar edilmişlerdir.

KOŞU NO: 4

14 numaralı INTEGRITY adlı ata binen M.Baran ÇAKMAK, start mahallinde ciddiyetsiz davranarak yarış usul ve esaslarını ihlal ettiğinden kurulumuza çağrılmış konu ile ilgili savunma tebligatı yapılmış, kendisinin isteği üzerine aynı gün savunması alınmıştır. Savunması kurulumuzca yetersiz görülmediğinden 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117 maddesinin 1. fıkrasının (b-1), (c), (ç) bentleri uyarınca 562 TL para cezası ve yedi (7) gün süreyle tribün ve eklentileri dışında yarışlarla ilgili yer ve tesisleri girmekten ve sanat icra etmekten yasaklama cezası ile cezalandırılmıştır.

14 numaralı INTEGRITY adlı atın antrenörü Orhan BAKIR, atı yeterince eğitmediğinden dolayı kurulumuza çağrılmış konu ile ilgili savunma tebligatı yapılmış, kendisinin isteği üzerine aynı gün savunması alınmıştır. Savunması kurulumuzca yetersiz görülmediğinden 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117 maddesinin 1. fıkrasının a ve b-1 bentleri uyarınca ihtar ve 562 TL para cezası cezası ile cezalandırılmıştır. 14 numaralı INTEGRITY adlı at ise, yeterince eğitilinceye kadar onbeş (15) gün süreyle koşulara katılmaktan yasaklana cezası verilmiştir.

KOŞU NO: 6

1 numaraya kayıtlı AĞAYUSUF adlı atın antrenörü Gökhan BALTA, atın binicisine ait formayı geç temin ederek yarışların gecikmesine sebep olduğundan dolayı kurulumuza çağrılmış ve savunma tutanağı tebliğ edilmiş olup, kendisinin isteği üzerine aynı gün savunması alınmıştır. Savunması kurulumuzca yetersiz görüldüğünden 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrası (a) ve b-1 bendleri uyarınca ihtar ve 562 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

14 numaraya kayıtlı İLKAYKIZI adlı atın antrenörü Enver KOÇAK, atın binicisine ait formayı geç temin ederek yarışların gecikmesine sebep olduğundan dolayı kurulumuza çağrılmış ve savunma tutanağı tebliğ edilmiş olup, kendisinin isteği üzerine aynı gün savunması alınmıştır. Savunması kurulumuzca yetersiz görüldüğünden 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrası (a) ve b-1 bendleri uyarınca ihtar ve 562 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.