Gizliliğinizi korumak Liderform At Yarışları Enformasyon Anonim Şirketi (Türkiye) (Bundan sonra “Liderform” olarak anılacaktır.) için önemlidir. Bu politika Liderform internet sitesindeki hizmetler dâhilinde sizden topladığımız veya bize sağladığınız kişisel verilerin nasıl işleneceğini açıklamaktadır. Topladığımız bilgileri nasıl kullanacağımızı ve üçüncü şahıslarla ne ölçüde paylaşacağımızı anlamak için lütfen aşağıdaki politikayı okuyun. Politika, Şirketin gerçekleştirdiği işlemlerin bir kısmına itiraz etme hakkı da dâhil olmak üzere veri koruma haklarınızı açıklamaktadır. Haklarınızı nasıl kullanacağınız hakkında daha fazla bilgi “Haklarınız” bölümünde belirtilmiştir.

Gizlilik Politikası “Liderform Web Sitesi ve Mobil Uygulamaları Abonelik Sözleşmesi”nin ayrılmaz bir parçası ve ekidir.

Kullanıcı, Site’ye ve Mobil Uygulamalara giriş gerçekleştirdiği andan itibaren, yararlandığı süreye bakılmaksızın, Gizlilik Politikası’nda yer alan hükümleri okumuş ve onaylamış sayılacaktır.

Gizlilik Politikası’nda yer alan hükümler ile bağlı olmak istemeyen Kullanıcı, Site üzerindeki girişini sonlandırmak zorundadır.

HAKKINIZDA TOPLAYABİLECEĞİMİZ BİLGİLER

Bize sağladığınız bilgiler

Çevrimiçi formları doldurduğunuz veya e-posta yoluyla bizimle iletişime geçtiğiniz takdirde sizinle ilgili bilgiler saklanır. Bu bilgiler, sayılanlarla sınırlı olmamakla beraber; kayıt olmak, para çekmek, hizmetimizle ilgili sorunları bildirmek veyahut hizmetlerimizi kullanmak için kayıt olduğunuzda sağladığınız kişisel bilgileri içerir.

Bize verdiğiniz bilgiler adınızı, doğum tarihinizi, posta adresinizi, e-posta adresinizi, telefon numaranızı, banka ve kredi kartı bilgilerinizi, fotoğrafınızı, kimlik kopyalarını, adres belgelerini ve diğer belgeleri içerebilir.

Otomatik olarak ne topluyoruz?

Hizmetimizi kullandığınızda, IP adresi (Örneğin, sitede yer alan turnuvalara katıldığınızda), giriş bilgileri, tarayıcı türü, işletim sistemi gibi teknik bilgileri otomatik olarak topluyoruz.

Site ve Mobil Uygulamalar dahilinde düzenlenen periyodik anketlere cevap veren Kullanıcıdan elde edilen bilgiler, istatistiksel analiz yapmak veya veri tabanı oluşturmak amacıyla kullanılabilir.

Diğer kaynaklardan ne elde ediyoruz

Zaman zaman sizinle birlikte çalıştığımız üçüncü kişilerden (reklam ağları, analiz sağlayıcıları ve arama bilgi sağlayıcıları dâhil) bilgi alabiliriz.

TOPLADIĞIMIZ VERİLERİ NASIL KULLANIYORUZ VE KULLANIMIN YASAL DAYANAĞI NEDİR

Kişisel bilgilerinizi aşağıdaki amaçlar için toplar ve kullanırız:

 1. Sizinle bir sözleşme yapmak veya sizinle yapılan sözleşmeye bağlı işlemler yapmak. Bu işlemler şunları içermektedir:

  1. Tarafınıza hizmetlerin sağlanması;

  2. Kimliğinizi doğrulamak ve gerekli güvenlik kontrollerini yapmak;

  3. Ödemelerinizi gerçekleştirmenizi sağlamak;

  4. Hizmetlerimizle ve hesabınızla alakalı konularda sizinle iletişime geçmek;

  5. Müşteri hizmetlerinin sağlanması;

 2. İşlerin yürütülmesi ve yasal menfaatlerin gözetilmesi edilmesi adına Şirket tarafından talep edilen özellikle;

  1. İnternet sitesini ve çevrimiçi içerik kullanımlarınızı izler ve bu bilgileri size daha iyi hizmet sunabilmek ve mevcut içeriklerimizi geliştirmek adına kullanabiliriz;

  2. Sağladığınız verileri web sitemizi, içeriklerimizi ve hizmetlerimizi özelleştirmek için kullanabiliriz;

  3. Olası sahtecilik, terörizm, güvenlik zafiyetleri veya suçları mevcut yasal düzenlemeler kapsamında önlemek, soruşturmak ve/veya rapor etmek amaçları ile kullanıcı hesaplarını izleyebiliriz;

  4. İnternet sitesi, hizmetleri veya ürünleri hakkında sizin veya 3. Kişinin ilettiği şikâyetleri araştırmak amacıyla tarafımıza sağlamış olduğunuz bilgileri kullanabiliriz;

  5. Gerekli hallerde soruşturma, hukuki talep ve şikâyetlerle bağlantılı olarak verileri kullanabiliriz. (Yasal ve dava süreçleri ile bağlantılı olarak bilgilerin paylaşılması)

5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun m.5/1 uyarınca; Site ve Mobil Uygulamalar üzerindeki içeriği kontrol etmek veya hukuka aykırı bir faaliyetin söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir. Kullanıcı, Site ve Mobil Uygulamalar üzerindeki faaliyetleri haricinde maruz kaldığı, kişisel bilgilerinin kullanımıyla veya ele geçirilmesi ile alakalı olarak gerçekleştirilecek suç eylemleri de dâhil, hiçbir eylemden Liderform At Yarışları Enformasyon AŞ.'nin sorumlu olmadığını/olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 1. Rıza verdiğiniz haller;

  1. Bizden ve anlaşmalı ortaklıklarımız tarafından sağlanan ürünler ve hizmetlerle alakalı olarak size doğrudan pazarlama yapmak.

  2. Rızanızı gerektirecek diğer hallerde verileri kullanacağımız zaman açıklama yapacak ve yapılan açıklama doğrultusunda kullanacağız.

 2. Kanunun gerektirdiği hallerde, örneğin devlet daireleri tarafından talep edildiği hallerde veya kolluk kuvvetleri tarafından soruşturma yapılmak istendiğinde;

KİŞİSEL BİLGİLERİN ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARA PAYLAŞILMASI

Şirket politikası olarak, size hizmet sunmak amacıyla verilerinize erişmesi gereken çalışanlarımız veya aynı amaçla hareket eden üçüncü kişiler hariç hiç kimseye kişisel verilerinizi ifşa etmeyiz. Bununla birlikte;

Kullanıcı, Site ve Mobil Uygulamalar üzerindeki herkese açık alanlarda kişisel bilgilerini (kredi kartı bilgileri, cep telefonu numarası, adres bilgileri dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere bütün kişisel bilgiler) yayınladığı, yorumlarında veya mesajlaşmalarında paylaştığı takdirde, bu kişisel bilgilerin başka bir Kullanıcı veya bilgileri hukuka aykırı yollardan elde edebilecek herhangi bir üçüncü kişi tarafından kullanılması sonucu doğacak hiçbir zarardan Liderform At Yarışları Enformasyon AŞ'nin sorumlu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Kişisel veriler, yukarıda belirtilen amaçlar için gerektiğinde, yasalarca zorunlu kılındığında veya yasal çıkarlarımızın korunması için gerekliyse, devlet makamları, emniyet görevlileri veya ilgili düzenleyiciler ile paylaşılabilir.

Yukarıda tanımlanan ve tarafınıza hizmet sağlanabilmesi için şirket adına veri işleyen üçüncü kişilerle kişisel bilgileriniz paylaşılabilir. Bahsi geçen üçüncü kişilere aşağıda sayılanlar dâhildir;

 1. Ödeme sağlayıcıları ve aracıları

 2. Banklar ve kredi kurumları

İşletmenin satılması veya başka bir işletmeyle bütünleştirilmesi durumunda, bilgileriniz danışmanlarımıza ve olası bir alıcının danışmanına açıklanacak ve işletmenin yeni sahiplerine iletilecektir.

Kullanıcı, kişisel verilerinin işbu Gizlilik Politikasında belirtilen şekillerde kullanılmasına ve üçüncü kişilerle paylaşılmasına onay verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Haklarınız

Kişisel verilerinizin bir kopyasını bizden isteme hakkınız vardır. Üyelik sözleşmesi veya sair akitler vasıtası ile tarafımıza sağlamış olduğunuz kişisel verilerinizin düzeltilmesini, silinmesini veya kısıtlanmasını istediğiniz hallede tarafımıza bunu bildirebilir, itiraz edebilirsiniz.

Haklarınız, üçüncü bir tarafın haklarını ihlal edeceği, üçüncü bir kimsenin verilerinin ifşası sonucu doğuracağı (haklarımız dâhil) veya yasal olarak tutulması zorunlu olan verilerin silinmesini talep ettiğinizde sınırlanabilir. Taleplerinize cevap verirken, dayandığımız ilgili muafiyetleri size bildireceğiz.

GİZLİLİĞE BAĞLILIK

Şirketin Gizlilik Politikası her Zaman değişebilir. Kişisel verilerinizi nasıl işlediğimizle ilgili olarak herhangi bir önemli değişiklik olması halinde durum internet sitesi üzerinden tüm kullanıcılara duyurulacaktır.Son Güncelleme 11.05.2022