1. KAYIT

  Liderform, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulu, Arayıcı apt, No: 32A Osmaniye Mahallesi Aksu Osmaniye Yolu Sokak, Bakırköy Istanbul 34146 adresinde kayıtlı Liderform At Yarislari Enformasyon AS. tarafından sunulan çevrimiçi bir hizmettir.

  Bu internet sitesinde ve mobil uygulamada yer alan Liderform abonelik işlemlerini nihayete erdirmekle Liderform abonesi (bundan sonra “ABONE” olarak anılacaktır) olunur. İşbu Sözleşme, buradaki şartları kabul ettiğinizi belirttiğiniz anda yürürlüğe girer. 18 yaşın altındaysanız abone olamazsınız. Liderform, 18 yaşın altındakiler için uygun değildir ve Liderform 18 yaşın altındakilerden kasten kişisel bilgi toplamaz.

  A. Sözleşmenin Tarafı;

  Liderform ile gerçekleştirilecek her türlü işlemin muhatabı işbu sözleşme kapsamında Liderform At Yarışları Enformasyon AŞ. ’dir. İşlem sırasında aksi belirtilmediği sürece, Liderform üzerinden yaptığınız her türlü Abonelik işlemleri (aşağıda tanımlandığı şekilde) Liderform At Yarışları Enformasyon AŞ. Şirketine aittir.

  B. Abonelikler, içerik ve hizmetler;

  Abone olarak, Abonelerin kullanımına sunulan belirli hizmetlere, yazılıma ve içeriğe erişebilirsiniz. Liderform tarafından sunulan yazılımı ve Liderform üzerinden indirdiğiniz veya eriştiğiniz diğer tüm yazılım, içerik ve güncellemeler, donanım ile ilişkili yazılım ve satın aldığınız veya sattığınız sanal öğeler dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere bu Sözleşmede "İçerik ve Hizmetler" olarak adlandırılır; Liderform aracılığıyla erişilebilen herhangi bir İçeriğe ve Hizmete erişme ve / veya kullanma hakları bu Sözleşmede "Abonelikler" olarak adlandırılır.

  Her Abonelik belirli özellikleri olan İçerik ve Hizmetlere erişmenizi sağlar. Bununla birlikte, Liderform adresinde ek koşullar (örneğin, ödeme ve faturalandırma usulleri) yayınlanabilir. Sözleşme, Kullanım Kuralları ve Liderform Gizlilik Politikası, işbu Sözleşmeyi kabul ettiğinizi belirttiğinizde sizi bağlayıcı hale gelir.

  Kullanım Kuralları;

  Bir Liderform abonesi olarak, aşağıdakileri yapmayacağınızı peşinen kabul edersiniz.

  Yapmaya izinli olmadığınız şeyler:

  1. Kullanma hakkına veya bu hakkı, hak sahibinden almamış olduğunuz, örnek olarak telif veya marka hukukuyla sınırlı olmaksızın bunlara tabi olan, fikri mülkiyet hukukuyla korunan görüntüleri, fotoğrafları, yazılımı veya diğer materyalleri içeren dosyaları yüklemek veya erişime sunmak.

  2. Herhangi bir telif hakkı, ticari marka, patent, ticari sır veya herhangi bir tarafın diğer mülkiyet haklarını ihlal edecek herhangi bir şeyi Liderform üzerinden görüntü veya fotoğraf da dâhil olmak üzere herhangi bir malzeme veya bilgiyi kullanmak.

  3. Başka bir bilgisayara veya mülkiyete zarar verebilecek virüsler, “Trojan”lar, solucanlar ya da başka herhangi bir benzer yazılım veya program içeren dosya yüklemek.

  4. Liderform sunucusuna saldırılar düzenlemek ya da başka şekilde Liderform’u bozmak.

  5. Liderform ismini anketler, yarışmalar, saadet zinciri, posta zincirleri, önemsiz e-postalar, arka arkaya istenmeyen veya kopya mesajlar (ticari veya başka türlü) göndermek için kullanmak.

  6. Liderform ismini kullanarak veyahut aracılığıyla, iftira, taciz, gizli takip, tehdit veya başka şekilde başkalarının (gizlilik ve reklam hakları gibi) yasal haklarını ihlal etmek.

  7. Başka kullanıcıların Liderform hizmetlerini, yazılım veya diğer içerikleri kullanarak, alacakları keyfi kısıtlamak ya da engellemek.

  8. E-posta adresleri dâhil olmak üzere, başkalarıyla ilgili bilgiler toplamak.

  9. Başkalarını yanıltmak amaçlı sahte kimlik oluşturmak.

  10. Uygulanabilen herhangi bir yasa veya kuralı ihlâl etmek.

  C. Kullanıcı Hesabı

  Liderform ‘un kayıt işlemini tamamladığınızda bir Liderform hesabı (bundan sonra "Hesap" olarak anılacaktır.) oluşturursunuz. Hesabınıza Abonelik, İçerik ve Hizmet alımları ve Liderform üzerinden satın alım için sunulan herhangi bir fiziksel ürün alımı için fatura bilgileri de bulunabilir. Liderform tarafından özel olarak izin verilmedikçe, şifrenizi veya Hesabınızı başkalarının ifşa etmesine veya paylaşmasına izin veremezsiniz. Giriş bilgilerinizin ve şifrenizin gizliliğinden ve bilgisayar sisteminizin güvenliğinden siz sorumlusunuz. Liderform, şifrenizin ve Hesabınızın kullanımından ya da Liderform ’da oturum açma adınızın ve şifrenizin tarafınızdan veya ifşa ettiğiniz kişilerin ihmali nedeniyle herhangi bir kişi tarafından gerçekleştirilen hiçbir iletişim ve faaliyetten sorumlu değildir. Bu gizlilik hükümlerinin ihlali Liderform ’un ağır ihmalinden veya kastından kaynaklanmadıkça giriş bilgilerinizi ve şifrenizi izniniz olmadan kullanımından sorumlu değildir.

  Hesabınızda yer alan kendinize ait bilgiler (örneğin İletişim bilgileri, fatura bilgileri, Hesap geçmişi ve Abonelikler, vb.) dâhil tüm içerikler kesinlikle kişiseldir. Bu nedenle, Hesabınızı kullanma hakkını başkalarına satamaz veya borçlandıramaz ya da Hesabınızı devredemez ya da başkalarını bu Sözleşme'nin açıkça izin verdiği haller dışında herhangi bir Aboneliği kullanma, satma veya başkalarına kullanma hakkını talep edemezsiniz.

  D. Ödeme İşlemi

  Liderform üzerinden satın alınan İçerik ve Hizmetler ve / veya Donanım ile ilgili ödeme işlemleri, kullanılan ödeme yönteminin türüne bağlı olarak, Liderform At Yarışları Enformasyon AŞ. tarafından doğrudan gerçekleştirilir. Ödeme doğrudan Liderform At Yarışları Enformasyon AŞ. tarafından tahsil edilecektir. Her durumda, İçerik ve Hizmetlerin teslimi Liderform At Yarışları Enformasyon AŞ. tarafından gerçekleştirilir.

 2. LİSANSLAR

  A. Genel İçerik ve Hizmet Lisansı

  İçerik ve Hizmetler lisanslıdır, satılmaz. Lisansınız, İçerik ve Servislerde herhangi bir unvan veya mülkiyet vermez. İçeriği ve Hizmetleri kullanmak için bir Liderform kullanıcı Hesabınız olmalıdır.

  Sınırlama olmaksızın sistem güvenliği vb. nedenlerden dolayı, Liderform İçerik ve Servisleri otomatik olarak güncellemesi, önceden yüklemesi, yeni sürümleri oluşturması veya başka şekilde geliştirmesi ve buna bağlı olarak İçeriği ve Servisler zaman içinde değişebilir. Böyle bir otomatik güncellemeye izin veriyorsunuz. Bu Sözleşmenin (geçerli Abonelik Koşulları da dâhil olmak üzere), belirli bir Abonelikle ilgili gelecekteki güncellemeler, yeni sürümler veya İçerik ve Hizmetlerin diğer geliştirmelerinde size hak kazanmadığını kabul etmektesiniz.

  B. İçerik ve Hizmetlerin Mülkiyeti

  İçerik ve Hizmetler ile ilgili tüm unvan, mülkiyet hakları ve fikri mülkiyet hakları ve bunların tüm kopyaları Liderform At Yarışları Enformasyon AŞ. ve / veya bağlı kuruluşlarının lisans verenlerine aittir. Burada açıkça belirtilmedikçe tüm haklar saklıdır. İçerik ve Hizmetler, Fikir ve sanat eserleri kanunu, sınai mülkiyet kanunu, uluslararası telif hakkı anlaşmaları ve sözleşmeleri ve diğer yasalarla korunmaktadır. İçerik ve Hizmetler belirli lisanslı materyalleri içerir ve Liderform At Yarışları Enformasyon AŞ. ve bağlı kuruluşlarının lisans verenleri, bu Sözleşmenin ihlali durumunda haklarını koruyabilir.

  C. İçerik ve Hizmetlerin Kullanımına İlişkin Kısıtlamalar

  İçerik ve Hizmetler, Liderform ‘a ve Aboneliklerinize izin verilen erişimden başka bir amaç için kullanılamaz. Bu sözleşmede aksi belirtilmediği sürece, Aboneliklerinizi kişisel (ticari olmayan) amaçlarla kullanabilirsiniz. İşbu Sözleşme kapsamında (herhangi bir Abonelik Şartı veya Kullanım Kuralları dâhil) aksi belirtilmedikçe veya bu kısıtlamalara rağmen yürürlükteki yasalar uyarınca, tamamen veya kısmen kopya, fotokopi, çoğaltma, yayınlama, dağıtma, tercüme etme, tersine mühendislik yapılamaz. Kaynak kodunu türetmek, derlemek veya türev işleri yapmak veya herhangi bir mülkiyet bildirimini veya etiketi çıkarmak;

  İçeriği ve Hizmetleri kendi kişisel kullanımınız için kullanma hakkınız vardır, ancak şunları yapmaya hakkınız yoktur:

  1. İçerik ve Hizmetlerin çoğaltılması için herhangi bir şekilde bir güvenlik çıkarını satamaz, teminat veremez veya başkalarına ya da kiralayamazsınız. Bu Sözleşmede başka bir yerde açıkça izin verilmediği sürece (herhangi bir Abonelik Koşulları veya Kullanım Kuralları dâhil) dışında, Liderform At Yarışları Enformasyon AŞ. ‘in önceden yazılı izni olmadan İçeriği ve Hizmetleri başkalarına kiralamak veya lisanslamak;
  2. İçerik ve Hizmetler için eşleştirme hizmetlerini barındırmak veya sunmak veya eklemek yoluyla, İçerik ve Hizmetlerin herhangi bir ağ özelliğinde Liderform At Yarışları Enformasyon AŞ. ’in kullandığı iletişim protokollerini taklit etmek veya yönlendirmek, Bir yardımcı programın veya şu anda bilinen veya daha sonra geliştirilen, diğerlerinin herhangi bir amaçla, Internet üzerinden, web sitelerinin veya hizmetlerinin bir parçası olarak herhangi bir amaç için geliştirilen Liderform At Yarışları Enformasyon AŞ. ‘in önceden yazılı izni olmadan; veya
  3. Bu Sözleşmenin herhangi bir yerinde açıkça izin verilmediği sürece (herhangi bir Abonelik Koşulları veya Kullanım Kuralları dâhil) dışında, İçerik ve Hizmetlerden veya herhangi bir bölümünden herhangi bir ticari amaç için yararlanın
 3. FATURA, ÖDEME VE DİĞER ABONELİKLER

  Liderform üzerinden yapılan tüm masraflar ve Liderform Cüzdanı ile yapılan tüm alışverişler önceden ve kesin olarak ödenir.

  A. Ödeme Yetkilendirme

  Liderform At Yarışları Enformasyon AŞ. ‘e veya ödeme işlemcilerinden birine ödeme bilgileri verdiğinizde Liderform At Yarışları Enformasyon AŞ. ‘e kartın, şifresinin veya söz konusu ödeme ile ilişkili hesabın yetkili kullanıcısı olduğunuzu belirtmiş olursunuz. Ayrıca Liderform At Yarışları Enformasyon AŞ. ‘i, kredi kartınızdan belirlediğiniz hizmet ve içerik için ödeme yapması için yetkilendirirsiniz. Liderform At Yarışları Enformasyon AŞ. , geçerli vergi kanunları uyarınca yükümlülüklerini yerine getirmek için adresinizi veya diğer bilgilerinizi vermenizi isteyebilir.

  Devamlı kullanım karşılığında tekrarlanan ödemelerin yapılacağı Abonelikleri (haftalık, aylık veya yıllık abonelikler) satın aldığınızda Liderform At Yarışları Enformasyon AŞ. ‘in kredi kartınızdan vade tarihinde belirli abonelik ücretini tahsil etme yetkisine sahip olduğunu onaylamış olursunuz.

  B. Hesabınızla İlişkili Ücretlerden Sorumluluk

  Hesap sahibi olarak, geçerli vergiler dahil olmak üzere yapılan tüm masraflardan, aileniz veya arkadaşlarınız da dahil olmak üzere, hesabınızı kullanan herkes tarafından yapılan tüm satın alma işlemlerinden siz sorumlusunuz. Hesabınızı iptal ederseniz, Liderform At Yarışları Enformasyon AŞ. , iptal etmeden önce yapılan ücretleri, ek ücretleri veya masrafları tahsil etme hakkını saklı tutar.

  C. Liderform Nal (Cüzdan Bakiyesi) Sistemi

  Liderform, Hesabınızla ilişkilendirilmiş bir hesap bakiyesi sağlayabilir ("Liderform Cüzdanı"). Liderform Cüzdanı bir banka hesabı veya herhangi bir ödeme aracı değildir. İçerik ve Servis satın almak için ön ödemeli bakiye olarak işlev görür. Liderform Cüzdanınıza, Liderform At Yarışları Enformasyon AŞ. tarafından belirlenen en fazla miktarda, kredi kartıyla, ön ödemeli kartla veya Liderform tarafından kabul edilen diğer ödeme yöntemleriyle Nal ve Altın Nal (“Nallar”) yükleyebilirsiniz.

  Liderform Cüzdanı Abonelikler satın almak kullanabilirsiniz. Liderform Cüzdanına eklenen Nallar iade edilmez ve devredilemez. Liderform Cüzdan Nalları kişisel bir mülkiyet hakkı oluşturmaz, Liderform internet sitesi dışında hiçbir değere sahip değildir. Ancak ve ancak Liderform üzerinden Abonelikler ve ilgili içerikleri satın almak için kullanılabilir. Liderform Cüzdanı nallarının nakit değeri yoktur ve nakit paraya çevrilemezler.

  D. Ücretsiz Abonelikler

  Bazı durumlarda Liderform At Yarışları Enformasyon AŞ. , belirli servislere, yazılıma ve içeriğe ücretsiz erişim imkânı sunan bir Abonelik sunabilir. Liderform bazı durumlarda site içerisinde ücretsiz turnuvalar düzenleyebilir ve bu turnuvaların neticesinde site içerisinde ödüller verebilir. Tüm Aboneliklerde olduğu gibi, Liderform At Yarışları Enformasyon AŞ. ücretsiz bir Abonelik sunsa bile, Internet servis sağlayıcısından, telefondan ve Liderform kullanırken oluşabilecek diğer bağlantı ücretlerinden her zaman siz sorumlusunuz.

 4. Yasal Uyarı

  Liderform At Yarışları Enformasyon AŞ. , Liderform ’da yer alan içeriklerin kullanımı sırasında abone/kullanıcı tarafında oluşabilecek sorun veya zararlardan hiçbir şekilde sorumlu değildir.

  Abone/kullanıcı, Liderform ile ilgili olarak temin edilen tüm içerikleri sadece kendi ihtiyaçları için ve doğabilecek riskleri kabul ederek kullanacağını kabul eder. Liderform ‘un içeriklerine ilişkin olarak veya kullanımından kaynaklanan veri kaybı veya bilgisayar sistemi hasarları abone/kullanıcının sorumluluğunda olup Liderform At Yarışları Enformasyon AŞ. ’in bu hususta herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

  Liderform At Yarışları Enformasyon AŞ., Liderform 'un 7 gün 24 saat kesintisiz olarak sunulmasını abone/kullanıcılara garanti etmemekte ve bu konuda herhangi bir hizmet ya da performans seviyesi taahhüdü vermemektedir. Liderform ‘un etkin biçimde kullanımı ve bu kullanımın tüm sonuçları abonelerin ve kullanıcıların sorumluluğunda olup, Liderform At Yarışları Enformasyon AŞ., Liderform ‘un kendisinden beklenen sonuçlarının tam olmaması ya da eksik veya amaca uygun olmamasından ve bu sebeplerle ortaya çıkabilecek doğrudan veya dolaylı zararlardan hiçbir şekilde sorumlu değildir. Liderform At Yarışları Enformasyon AŞ. ,

  (a) Liderform ile sunulan herhangi bir içerik sonucunda maruz kalınan kayıp veya hasarlardan veya herhangi bir yazılım veya içerikteki hata, hasar ya da bozulmalardan;

  (b) Liderform ’un abone/kullanıcı tarafından kullanımı neticesinde oluşacak herhangi bir telif hakkı ve mülkiyet haklarının ihlalinden hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır. Liderform At Yarışları Enformasyon AŞ. , Liderform ile sunulan her türlü içerik üzerinde, tamamen kendi takdirinde olmak üzere, değişiklik yapma, uygun görmediği içeriği kaldırma ve/veya ekleme yetkilerine sahiptir.

  Türkiye’de İddaa’nın yetkilendirdiği siteler dışındaki bahis sitelerinden bahis oynamak yasal bir suçtur. Liderform internet sitesinin kesinlikle bahis oynatmak veyahut bahis sitelerine yönlendirmek gibi bir işlevi ve amacı bulunmamaktadır. Sitede verilen bilgiler sadece bilgilendirme amaçlıdır.

  Sitede verilen her türlü bilgi ve içerik görüş niteliğinde olup, burada bulunan bilgilere dayanılarak bahis oynanması halinde Liderform sorumlu değildir.

 5. Sözleşmenin Feshi

  Bu Sözleşmenin süresi, ilk olarak bu şartları kabul ettiğinizi belirttiğiniz tarihte başlar ve bu Sözleşmeye uygun olarak sonlandırılıncaya kadar geçerli olacaktır.

  Hesabınızı istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. İstediğiniz zaman bir Abonelikten vazgeçebilirsiniz veya eğer seçerseniz, Liderform At Yarışları Enformasyon AŞ. ‘in Abonelik erişiminizi sonlandırmasını isteyebilirsiniz. Ancak, Abonelikler devredilemez. Liderform At Yarışları Enformasyon AŞ., Hesabınızın iptali veya belirli bir Aboneliğe erişiminizin sonlandırılmasından önce oluşan ücretleri, ek ücretleri veya masrafları tahsil etme hakkını saklı tutar.

  Liderform At Yarışları Enformasyon AŞ., hesabınızı veya belirli bir Aboneliği genellikle

  (a) Benzer Abonelikler sağlamayı bıraktığında veya

  (b) bu Sözleşmenin herhangi bir koşulunu ihlal ettiğinizde (herhangi bir Abonelik Koşulları dâhil veya Kullanım Kuralları Hesabınızın veya belirli bir Aboneliğin bu Sözleşmenin ihlali veya uygunsuz veya yasadışı faaliyet nedeniyle Liderform At Yarışları Enformasyon AŞ. tarafından feshedilmesi veya iptal edilmesi durumunda, Abonelik ücretleri veya Liderform Cüzdanınızdaki kullanılmayan Nallar da dâhil olmak üzere herhangi bir Geri Ödeme yapılmayacaktır.

 6. Uygulanacak Hukuk

  1. Öncelikle tarafalar uyuşmazlığın çıktığı iddia edilen tarihten itibaren iyi niyet kuralları çerçevesinde 30 gün boyunca sulh olmak üzere görüşmeler başlarlar. Taraflar sulh olmak üzere görüştükleri 30 günün sonunda kesin olarak anlaşamadıkları takdirde yargı yoluna başvururlar. Taraflar iyi niyet kuralları çerçevesinde sulh olmak üzere görüşmeler nihayete ermeden yargı yoluna başvuramayacaklarını peşinen kabul ve taahhüt ederler.
  2. Bu sözleşmeden kaynaklanan veya bu sözleşmeyle ilişkili olan tüm uyuşmazlıklar, Türkiye Cumhuriyeti Hukuk Kuralları uyarınca İstanbul Mahkemeleri'nde nihai olarak çözümlenecektir.