14 Ağustos Çarşamba Günü Elazığ At Yarışlarında İsa Akyavuz ilk jokey cezasını 5.koşuda Block Knıght üsulune uyğun kamçı kullanmamasından dolayı 7 gün at binmeme cezası almıştır

Komiserler kurulu kararı

1 Numarada kayıtlı BLACK KNIGHT isimli ata binen İsa AKYAVUZ usulüne uygun olmayan şekilde kamçı kullanmasından dolayı, Komiserler Kuruluna çağırılmış ve savunma istem tebligatı yapılmış ve 6132 sayılı Kanun ve buna dayanılarak çıkarılan At Yarışları Yönetmeliğinin 123. Maddesinin altıncı fıkrası gereğince 458 TL para ve 7 gün tribün ve eklentileri dışında yarışlarla ilgili yer ve tesislere girmekten ve sanat icrasından men cezası verilmiştir