22/05/2022 Pazar İSTANBUL 18.YARIŞ GÜNÜ RAPORU

Ek Rapor

15.05.2022 tarihinde 6. koşuda 15 numaraya kayıtlı olarak koşan ŞİGOŞ isimli atın antrenörü İbrahim BEKİROĞULLARI, deklare ettiği seyisin doping mahallinde hazır bulunmasını sağlamadığından dolayı Komiserler Kuruluna çağırılmış ve savunma tutanağı tebliğ edilmiştir. Konu ile ilgili savunmasını 7 (yedi) gün içerisinde Kurulumuza iletmemiştir. Antrenör İbrahim BEKİROĞULLARI, 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrası (a) ve (b-1) bentleri uyarınca ihtar ve 834 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

20.05.2022 tarihinde 6. koşuda 6 numaraya kayıtlı olarak koşan YAMANLARBEYİ isimli atın jokeyi Ayhan KURŞUN, son düzlükte fazla sayıda (7 ADET) kamçı kullandığından dolayı Komiserler Kuruluna çağırılmış ancak davete icabet edememiştir. Konu ile ilgili savunma tutanağı kendisine 2 (iki) gün sonra tebliğ edilmiştir. Savunmasını tebliğ edildiği tarihi izleyen günden itibaren 7 (yedi) gün içerisinde Kurulumuza ilettikten sonra karar verilecektir.

KOŞUNUN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

KOŞU NO: 1

7 numaraya kayıtlı olarak koşan ŞİRİN OĞLU isimli at start makinesine giriş yapmadığından dolayı 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 121. maddesinin 4. fıkrası uyarınca 15 (on beş) günden az olmamak kaydıyla yarış usul ve nizamlarına uygun koşuncaya kadar yasaklanmış olup ve ayrıca antrenörü Hasan TOP, atını yeteri kadar eğitemeyerek start makinesine giriş yapmamasına sebebiyet verdiğinden dolayı Komiserler Kuruluna çağırılmış ve savunma tutanağı tebliğ edilmiş olup, kendisinin isteği üzerine aynı gün savunması alınmıştır. Savunması Kurulumuzca yetersiz görüldüğünden 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 121. maddesinin 4. fıkrası uyarınca ihtar ve 834 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

KOŞU NO: 3

3 numaraya kayıtlı olarak koşan SOYDERE isimli atın jokeyi Vedat ABİŞ, son düzlükte usulsüz kulvar değiştirerek yarış usul ve esaslarını ihlal ettiğinden dolayı Komiserler Kuruluna çağırılmış ve savunma tutanağı tebliğ edilmiş olup, kendisinin isteği üzerine aynı gün savunması alınmıştır. Savunması Kurulumuzca yetersiz görüldüğünden 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrası (a) ve (b-1) bentleri uyarınca ihtar ve 834 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

KOŞUNUN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

KOŞU NO: 4

1 numaraya kayıtlı olarak koşan FINAL DRIVE isimli atın antrenörü Mehmet GÜNDÜZELİ, atını yeteri kadar eğitemeyerek start makinesine geç giriş yapmasına sebebiyet verdiğinden dolayı Komiserler Kuruluna çağırılmış ve savunma tutanağı tebliğ edilmiş olup, kendisinin isteği üzerine aynı gün savunması alınmıştır. Savunması Kurulumuzca yetersiz görüldüğünden 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrası (a) bendi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmıştır.

KOŞU NO: 8

9 numaraya kayıtlı olarak koşan TUĞÇEM isimli atın jokeyi Özcan YILDIRIM, start çıkışı usulsüz kulvar değiştirerek yarış usul ve esaslarını ihlal ettiğinden dolayı Komiserler Kuruluna çağırılmış ve savunma tutanağı tebliğ edilmiş olup, kendisinin isteği üzerine aynı gün savunması alınmıştır. Savunması Kurulumuzca yetersiz görüldüğünden 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrası (a) ve (b-1) bentleri uyarınca ihtar ve 834 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

KOŞUNUN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

22/05/2022 Pazar ADANA 9.YARIŞ GÜNÜ RAPORU

KOŞU NO: 2

2. koşuda, 4 numaralı İSDEMİR isimli atın binicisi Emrah SİNCAN, start çıkışı sonrası 1950 metrede usulsüz kulvar değiştirerek yarış usul ve nizamlarına aykırı hareket etmesinden dolayı Kurulumuzca sözlü olarak uyarılmıştır.

KOŞU NO: 3

3. koşuda, 2 numaralı KOLYOZ isimli atın binicisi Tamer BALİ, start çıkışında usulsüz kulvar değişikliği yaparak yarış usul ve nizamlarına aykırı hareket etmesinden dolayı 6132 Sayılı At Yarışları Hakkındaki Kanunun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğin 117/1. Maddesine göre disiplin soruşturması başlatılmış olup, savunması istenmiştir. Adı geçen binici konu ile ilgili savunmasını yasal süresi içerisinde Kurulumuza vereceğini beyan etmiştir.

KOŞU NO: 5

5. koşuda, 8 numaraya kayıtlı POWER OF WOMAN isimli atın antrenörü Ayhan DİNÇ, atını yeterince eğitmediğinden atın start hakemi emrine girmeyerek yarıştan çıkarılması nedeniyle Kurulumuza çağırılmış, savunma istem yazısı kendisine tebliğ edilmiş ve savunmasını aynı tarihte Kurulumuza vermiştir. Konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Hakkındaki Kanunun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 121/4 maddesi gereğince ihtar ve 834 TL para cezası ile cezalandırılmıştır. Buna göre; 8 numaraya kayıtlı POWER OF WOMAN isimli at start hakemi emrine girmeyerek yarıştan çıkartılması sebebiyle 15 gün süreyle ( yeterince eğitilinceye kadar ) 6132 sayılı At Yarışları Hakkındaki Kanunun 4. maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 121/4 maddesi gereği koşulara katılmaktan men cezası ile cezalandırılmıştır.

10 numaralı TORETTO isimli atın binicisi Velat DEMİR, start çıkışında usulsüz kulvar değiştirerek yarış usul ve nizamlarına aykırı hareket etmesinden dolayı Kurulumuzca sözlü olarak uyarılmıştır.

KOŞU NO: 6

6. koşuda, 2 numaralı KARABAYIRLI isimli atın binicisi Velat DEMİR, start çıkışında usulsüz kulvar değiştirerek yarış usul ve nizamlarına aykırı hareket etmesinden dolayı 6132 Sayılı At Yarışları Hakkındaki Kanunun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğin 117/1. Maddesine göre disiplin soruşturması başlatılmış olup, savunması istenmiştir. Adı geçen binici konu ile ilgili savunmasını yasal süresini beklemeden Kurulumuza vermiştir. Ancak savunması yeterli görülmediğinden ihtar ve 834 TL para cezası verilmiştir.

KOŞUNUN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

KOŞU NO: 8

8. koşuda, 9 numaraya kayıtlı SON OF VOCTORY isimli atın antrenörü Hüseyin KARATAŞ, atını yeteri kadar eğitmediğinden, atının starttan çıkmaması nedeniyle Komiserler Kuruluna çağırılmış ve savunma tutanağı tebliğ edilmiş olup, kendisinin isteği üzerine aynı gün savunması alınmıştır. Savunması Kurulumuzca yetersiz görüldüğünden 6132 sayılı At Yarışları hakkındaki Kanunun ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrası (a) bendi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmıştır

1 numaralı PASTOR isimli atın binicisi Emrah SİNCAN, son 200 metrede usulsüz kulvar değiştirerek yarış usul ve nizamlarına aykırı hareket etmesinden dolayı 6132 Sayılı At Yarışları Hakkındaki Kanunun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğin 117/1. Maddesine göre disiplin soruşturması başlatılmış olup, savunması istenmiştir. Adı geçen binici konu ile ilgili savunmasını yasal süresini beklemeden Kurulumuza vermiştir. Ancak savunması yeterli görülmediğinden ihtar ve 834 TL para cezası verilmiştir.

KOŞUNUN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

KOŞU NO: 9

9. koşuda, 5 numaralı SAKAR TAY isimli atın binicisi Mustafa Kemal KUMBASAR, start çıkışında ve 850 metrede usulsüz kulvar değiştirerek yarış usul ve nizamlarına aykırı hareket etmesinden dolayı 6132 Sayılı At Yarışları Hakkındaki Kanunun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğin 117/1. Maddesine göre disiplin soruşturması başlatılmış olup, savunması istenmiştir. Adı geçen binici konu ile ilgili savunmasını yasal süresini beklemeden Kurulumuza vermiştir. Ancak savunması yeterli görülmediğinden ihtar ve 834 TL para cezası verilmiştir. 3 numaralı ATMACI YILDIZI isimli atın binicisi Aziz AKDEMİR, son 850 metrede usulsüz kulvar değiştirerek yarış usul ve nizamlarına aykırı hareket etmesinden dolayı Kurulumuzca sözlü olarak uyarılmıştır.

KOŞUNUN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

22/05/2022 Pazar DİYARBAKIR 6.YARIŞ GÜNÜ RAPORU

KOŞU NO: 4

1 numaraya kayıtlı HOROZ BEYİ isimli at son düzlükte hatalı kulvar değişikliği yapmıştır. HOROZ BEYİ isimli atın binicisi Abdullah ÇANKAYA’nın konuyla ilgili olarak savunma istem tebligatı yapılmış olup, kendisinin isteği üzerine aynı gün savunması alınmıştır. Savunması yetersiz bulunduğundan 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117 / 1 maddesinin a bendi gereği ihtar cezası verilmiştir.

KOŞUNUN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

KOŞU NO: 5

9 numaralı PAPEL isimli at, start makinasından çıkmamış ve koşmamıştır. Atın antrenörü Vedat ÖNDER konuyla ilgili olarak savunma istem tebligatı yapılmış olup, kendisinin isteği üzerine aynı gün savunması alınmıştır. 6132 sayılı At Yarışları Kanununa bağlı olarak çıkarılan At Yarışları Yönetmeliği Madde 117 / a bendi gereği ihtar cezası verilmiştir. 9 numaralı PAPEL isimli at, start makinasından çıkmamış ve koşmamıştır. PAPEL adlı ata 6132 sayılı At Yarışları Kanununa bağlı olarak çıkarılan At Yarışları Yönetmeliğinin 121/4 maddesi gereği 15 (Onbeş) gün süreyle idman ettirilip starta alışıncaya kadar koşulara girmekten yasaklama cezası verilmiştir.

KOŞU NO: 6

1 numaraya kayıtlı BORDO MAVİ isimli at start çıkışı hatalı kulvar değişikliği yapmıştır. BORDO MAVİ isimli atın binicisi Yusuf CENGİZ’in konuyla ilgili olarak savunma istem tebligatı yapılmış olup, kendisinin isteği üzerine aynı gün savunması alınmıştır. Savunması yetersiz bulunduğundan 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117 / 1 maddesinin a ve bendi gereği ihtar cezası verilmiştir

14 numaraya kayıtlı EBERUS isimli at start çıkışı hatalı kulvar değişikliği yapmıştır. EBERUS isimli atın binicisi Ahmet Hasan BAYAR’ın konuyla ilgili olarak savunma istem tebligatı yapılmış olup, kendisinin isteği üzerine aynı gün savunması alınmıştır. Savunması yetersiz bulunduğundan 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117 / 1 maddesinin a bendi gereği ihtar cezası verilmiştir.

3 numaraya kayıtlı EL GRANDE isimli at son düzlükte hatalı kulvar değişikliği yapmıştır. EL GRANDE isimli atın binicisi Mehmet ŞAKİR’in konuyla ilgili olarak savunma istem tebligatı yapılmış olup, kendisinin isteği üzerine aynı gün savunması alınmıştır. Savunması yetersiz bulunduğundan 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117 / 1 maddesinin a bendi gereği ihtar cezası verilmiştir.

KOŞUNUN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ