2020 Yılında koşulacak olan Erkek Tay Deneme ve Dişi Tay Deneme Koşularının taksiti 02 Haziran Salı günü başlamış olup, 16 Haziran 2020 Salı günü saat 17:00’da sona erecektir.

İlgililere önemle duyurulur.

Taksit tutarları:

Erkek Tay Deneme Koşusu

500 TL

Dişi Tay Deneme Koşusu

500 TL

Yarışçılık Müdürlüğü

Sektör Paydaşlarımıza Ödeme Kolaylığı Duyurusu

 Ülkemizin içinde bulunduğu Covid-19 salgını nedeni ile Yarış otoritesinin kararı doğrultusunda durdurulmuş olan yarışlarımızın yeniden başlayacağı güne kadar geçen süre zarfında camiamıza destek olmak amacı ile Kulübümüzce;

2020 Mart sonu dahil tüm faturaların vadesinin Eylül sonu olarak  belirlenmesine;  Nisan,  Mayıs, Haziran aylarında kesilecek fatura vadelerinin ise 6’şar ay ötelenerek Ekim,  Kasım ve Aralık sonu olarak düzenlenmesine, Temmuz ayı ve sonrasında kesilecek faturaların ise normal ödeme vadesi olan takip eden ayın son gününde ödenmesine,

Yapılandırma kapsamında düzenlenen Mart ve Mayıs vadeli senetlerin vadelerinin Eylül ve Kasım vadeli olarak revize edilmesine,

Müstecirlerimize 2020 yılı sonuna kadar kira, elektrik, su bedeli tahakkuk ettirilmemesine,

Yaz sezonu ahır tahsislerinin bedelsiz olarak yapılmasına ve alınan ücretlerin geri iade edilmesine, karar verilmiştir.

 

Türkiye Jokey Kulübü